2021

Na Gorenjskem ima risinja Aida tri mladiče

07.09.2021

Risji mladič

Pohodnici iz Gorenjske sta sredi avgusta ob gozdni poti na območju Jelovice opazili risinjo in tri risje mladiče. Strokovnjaki projekta LIFE Lynx so potrdili, da se je risinja Aida takrat zadrževala na tem območju. Glede na podatke iz njene telemetrične ovratnice so mladiči stari dober mesec dni.

Rezultati 22. državnega sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov

30.08.2021

Kleščenje na tekmovanju

Na sejmu AGRA v Gornji Radgoni je 22. avgusta potekalo 22. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, ki ga je organiziral Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju s Pomurskim sejmom. Letošnji skupni zmagovalec, na sicer nekoliko okrnjenem tekmovanju, je Mihael Brlec iz OE Ljubljana.

Carnivora Dinarica – čezmejno povezovanje za izboljšanje stanja velikih zveri

03.08.2021

Carnivora dinarica

Triletni projekt Carnivora Dinarica, ki se zaključuje, je bil namenjen izboljšanju varstvenega stanja velikih zveri (volkov, medvedov in risov) na območjih Natura 2000 v Sloveniji in na Hrvaškem. Glavni cilji projekta so bili odpraviti pomanjkljivosti pri čezmejnem upravljanju velikih zveri, zmanjšati tveganje za velike zveri in zmanjšati nerazumevanje vloge velikih zveri v ekosistemu.

SiDG obeležil pet let delovanja

28.07.2021

Prežagovanje hloda na gozdni cesti

Z začetkom julija smo stopili v šesto leto delovanja družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., ki je poznana tudi po kratici SiDG. Podjetje je v lasti države in gospodari z državnimi gozdovi, ki predstavljajo dobrih 20 % vseh slovenskih gozdov.

Najdebelejša smreka v Sloveniji je Kraljica Bohinja

15.06.2021

Kraljica Bohinja iz zraka

Najdebelejša smreka v Sloveniji raste na območju Bohinja, kažejo zadnje meritve. Raste pod Voglom na težko dostopni polici 1.300 m nad morjem, kjer je zaščitena pred močnimi sunki vetra. Gozdarji so jo odkrili leta 1993, uradno pa so jo izmerili letos. Zaradi izjemne velikosti so jo poimenovali Kraljica Bohinja.

Posvet Gozd in Les: Gozd in podnebne spremembe

08.06.2021

Posvet gozd in les

Na letošnjem, 11. posvetu, ki je potekal v torek, 25. maja 2021, so udeleženci govorili o vplivu podnebnih sprememb na gozd in les. Podnebne spremembe vplivajo na pomlajevanje gozdov in pa na samo strukturo in fizikalne lastnosti lesa, ki v spremenjenih razmerah hitreje prirašča. To pa ima vpliv na samo uporabo lesa in njegovo odpornost.

Gibanje priseljenih risov na Gorenjskem

31.05.2021

Risinja Lenka

Pred dobrim mesecem so v okviru projekta LIFE Lynx v gorenjske gozdove izpustili pet risov. Vseh pet je opremljenih s telemetričnimi ovratnicami, ki sporočajo lokacijo risov. Prvi podatki kažejo, da se vsi izpuščeni risi zadržujejo na območju mesta izpusta. Samca sta se gibala po nekoliko večjem območju kot samice, Tris pa je tudi obiskal enega izmed vršacev nad 2000 m.

Pragozdna pot Krokar – nova gozdna učna pot na kočevskem

25.05.2021

Oznaka za Pragozdno pot Krokar

Na območju kočevskih gozdov so predstavniki gozdarskih in okoljskih institucij 20. maja 2021, tik pred začetkom Tedna gozdov 2021, uradno odprli Pragozdno pot Krokar, ki bo obiskovalce popeljala do roba tega prvinskega bukovega gozda, od leta 2017 uvrščenega na seznam svetovne naravne dediščine Unesca.

Teden gozdov 2021

23.05.2021

Teden gozdov 2021

Letošnji Teden gozdov bo potekal od 24. do 30 maja. Vsako leto se v tednu gozdov odvijejo različne prireditve povezane z gozdovi. Tako bo tudi letos, saj Zavod za gozdove in drugi organizatorji pripravljajo številne prireditve pod geslom »Načrtno z gozdom!«. Letošnja glavna tema je načrtovanje razvoja gozdov, izpostavljeni temi pa sta tudi gozdne učne poti in velike zveri. Ne smemo pozabiti, da letos mineva 250 let od izdelave prvega, Flameckovega, gozdnogospodarskega načrta za Trnovski gozd.

Pages