Oglas odgovorna raba gozdov

Izobraževanje in raziskovanje

Gozdarje izobražujeta Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta UL. Srednja šola nudi pridobitev poklicev gozdar gojitelj, sekač, traktorist, odkupovalec lesa in vodja gozdne proizvodnje, študij na fakulteti pa omogoča pridobitev naziva diplomirani inženir gozdarstva.

Z raziskovanjem gozdov in gozdnih ekosistemov se ukvarjata Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire pri Biotehniški fakulteti in Gozdarski inštitut Slovenije. Gozdarski inštitut Slovenije opravlja tudi nekatere naloge javne gozdarske službe:

  • usmerjanje in strokovno vodenje spremljanja stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov,
  • monitoring (opazovanje) gozdov,
  • usmerjanje in strokovno vodenje poročevalske in prognostično-diagnostične službe za gozdove,
  • strokovno usmerjanje in spremljanje gozdne semenarske in drevesničarske dejavnosti,
  • razvijanje in strokovno usmerjanje informacijskega sistema za gozdove,
  • pripravljanje strokovnih podlag in predlogov normativov za opravljanje del v gozdovih,
  • razvoj sonaravnega gospodarjenja in inštrumentov gozdarske politike.