Husqvarna 560XP Mark II

Certificiranje gozdov

Les iz gozdov, ki so pridobili ustrezen certifikat, je lažje prodati, pri prodaji pa se pogosto dosežejo višje cene. Les s certifikatom vse pogosteje zahtevajo tuji odkupovalci. Pridobitev certifikata je dobra naložba za vsakega lastnika gozda.


Bureau Veritas
Celovita storitev certificiranja in kontrole za gozdarska in lesno predelovalna podjetja.