Oglas odgovorna raba gozdov

Klasificiranje hlodovine listavcev

Klasificiranje gozdnih lesnih sortimentov, kot jih določa Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije (2017). Spodnje klasificiranje se uporablja zgolj za les iz državnih gozdov. Odkupovalci lesa iz zasebnih gozdov lahko les klasificirajo drugače.

Hlodi za proizvodnjo rezanega furnirja (HFL)

V ta kakovostni razred spadajo hlodi izjemne kakovosti za proizvodnjo rezanega furnirja. Zdravi, sveži, polnolesni in ravni hlodi, pravilnega okroglega preseka in brez napak.

Kakovostne zahteve so podane za bukev in hrast. Zahteve ne veljajo za oreh, hlode z ikričavo, rebrasto in ptičjo teksturo furnirja. Za druge drevesne vrste, ki se lahko uporabljajo v proizvodnji rezanega furnirja, se kakovostne in dimenzijske zahteve opredelijo v specifikaciji po dogovoru med kupcem in prodajalcem. Za češnjo veljajo naslednji minimalni srednji premeri: A1: 40 cm; A2: 35 cm. Pri plemenitih listavcih veljajo zahteve v času zimske sečnje, dobava do konca aprila (le sporazumno do konca maja). Izven tega obdobja pa po sporazumu med prodajalcem
in kupcem.

Kakovostni razred A1 – Hrastovi hlodi za proizvodnjo rezanega furnirja prve kakovosti (HFLh A1)

V ta kakovostni razred spadajo hlodi izjemne kakovosti za proizvodnjo rezanega furnirja. Zdravi, sveži, polnolesni in ravni hlodi, pravilnega okroglega preseka in brez napak. Hitrost rasti (širina branike) je lahko največ 3,3 mm (3 branike na cm).

a) Dimenzije:

 • minimalna dolžina: 2,3 m;
 • napredovanje dolžine: 0,10 m;
 • nadmera: 10 cm;
 • minimalni premer: 45 cm.

b) Dovoljene napake:

 • enostranska krivost: višina loka do 2 % dolžine hloda;
 • koničnost: do 3 % premera na večjem čelu hloda;
 • ovalnost: do 20 %;
 • žlebatost: globine do 3 % premera na mestu merjenja;
 • čelna razpoka na enem čelu hloda do globine 10 cm.

Na hlodu za furnir prve kakovosti so dovoljene največ 4 napake.

Kakovostni razred A2 – Hrastovi hlodi za proizvodnjo rezanega furnirja druge kakovosti (HFLh A2)

V ta kakovostni razred spadajo hlodi izjemne kakovosti za proizvodnjo rezanega furnirja, ki ne izpolnjujejo kriterijev za hrast za kakovostni razred A1. Zdravi, sveži, polnolesni in ravni hlodi, pravilnega okroglega preseka in brez napak.

a) Dimenzije:

 • minimalna dolžina: 2,3 m;
 • napredovanje dolžine: 0,10 m;
 • nadmera: 10 cm;
 • minimalni premer: 40 cm.

b) Dovoljene napake:

 • zdrave grče: ena zdrava grča do premera 10 mm na meter;
 • enostranska krivost: višina loka do 3 % dolžine hloda;
 • koničnost: do 3 % premera na večjem čelu hloda;
 • ovalnost: do 20 %;
 • majhna zavitost vlaken: do 5 % srednjega premera hloda;
 • žlebatost: globine do 3 % premera na mestu merjenja;
 • čelna razpoka: na enem čelu hloda do 10 cm.

Na hlodu za furnir druge kakovosti so dovoljene največ 4 napake.

Kakovostni razred A1 – BUKEV - Hlodi za proizvodnjo rezanega furnirja (HFLb A1)

V ta kakovostni razred spadajo hlodi izjemne kakovosti za proizvodnjo rezanega furnirja. Zdravi, sveži, polnolesni in ravni hlodi, pravilnega okroglega preseka in brez napak.

a) Dimenzije:

 • minimalna dolžina: 3,0 m;
 • napredovanje dolžine: 0,1 m;
 • nadmera: 20 cm;
 • minimalni premer: 45 cm.

b) Dovoljene napake:

 • zdravo rdeče srce: do 10 %;
 • čelne razpoke: na enem čelu skupne dolžine 10 cm;
 • enostranska krivost: višina loka do 2 % dolžine hloda;
 • koničnost: do 1 cm/m;
 • žlebatost: globine do 5 % premera na mestu merjenja.

Na hlodu so dovoljene največ 4 napake.

Hlodi za proizvodnjo luščenega furnirja (HLL)

V ta kakovostni razred spadajo hlodi kakovosti za proizvodnjo luščenega furnirja. Zdravi, sveži, polnolesni in ravni hlodi. Kakovostne zahteve so podane za bukovino. Za druge drevesne vrste, ki se lahko uporabljajo v proizvodnji luščenega furnirja, se kakovostne in dimenzijske zahteve ter zahteve glede dobave opredelijo v specifikaciji po dogovoru med kupcem in prodajalcem. 

Kakovostni razred A2 – BUKEV - Hlodi za proizvodnjo luščenega furnirja (HLLb A2)

V ta kakovostni razred spadajo hlodi kakovosti za proizvodnjo luščenega furnirja. Zdravi, sveži, polnolesni in ravni hlodi.

a) Dimenzije:

 • minimalna dolžina: 3 m;
 • napredovanje dolžine: 0,1 m;
 • nadmera: 10 cm;
 • minimalni premer: 40 cm.

b) Dovoljene napake:

 • zdrave grče: do 20 mm največ dve na tekoči meter;
 • slepice: globoko v notranjem (centralnem) delu hloda;
 • zvezdasto rdeče srce: do 10 %;
 • zdravo rdeče srce: do 30 % premera čela;
 • čelne razpoke: na enem čelu skupne dolžine 10 cm;
 • enostranska krivost: višina loka do 2 % dolžine hloda;
 • koničnost: do 1 cm/m;
 • žlebatost: globine do 3 % premera na mestu merjenja;
 • zavitost do 20 % srednjega premera hloda

Na hlodu je dovoljenih največ 5 napak. 

Hlodi za proizvodnjo žaganega lesa listavcev (HŽL)

V ta kakovostni razred spadajo hlodi kakovosti za proizvodnjo žaganega lesa. Kakovostne zahteve so podane za bukovino in hrastovino, ki imata kakovostne razrede B, C, D in P. Za preostale vrste listavcev, ki niso zajete v določilih, lahko veljajo zahteve drevesnih vrst, ki so jim najbolj podobne. Preostali listavci imajo le kakovostna razreda B in C.

Za češnjo, oreh, brest in jesen se lahko uporabljajo kakovostne zahteve za hrast. Za češnjo veljajo naslednji minimalni srednji premeri: B: 30 cm in C: 25 cm.Za javor se lahko uporabljajo kakovostne zahteve za bukev. Za druge drevesne vrste se kakovostne in dimenzijske zahteve ter zahteve glede dobave opredelijo v specifikaciji po dogovoru med kupcem in prodajalcem. Pri plemenitih listavcih veljajo zahteve v času zimske sečnje, dobava do konca aprila (le sporazumno do konca maja).

Kakovostni razred B – Bukovi hlodi za proizvodnjo žaganega lesa prve kakovosti (HŽLb B)

V ta kakovostni razred spadajo hlodi prve kakovosti za proizvod njo žaganega lesa. Zdravi, sveži, polnolesni in ravni hlodi.

a) Dimenzije:

 • minimalna dolžina: 2,0 m;
 • napredovanje dolžine: 0,1 m;
 • nadmera: 10 cm;
 • minimalni premer: 35 cm.

b) Dovoljene napake:
zdrave grče: do 20 mm največ 2 na tekoči meter;

 • slepice: višina bradavice do 20 mm največ 2 na tekoči meter;
 • zvezdasto rdeče srce: do 20 %;
 • zdravo rdeče srce: do 30 % premera čela;
 • čelne razpoke: na obeh čelih skupne dolžine 15 cm;
 • enostranska krivost: višina loka do 3 % dolžine hloda;
 • koničnost: do 1 cm/m;
 • žlebatost: globine do 5 % premera na mestu merjenja;
 • zavitost do 20 % srednjega premera hloda.

Na hlodu so dovoljene največ 4 napake.

Kakovostni razred B – Hrastovi hlodi za proizvodnjo žaganega lesa prve kakovosti (HŽLh B)

V ta kakovostni razred spadajo hlodi prve kakovosti za proizvod njo žaganega lesa. Zdravi, sveži, polnolesni in ravni hlodi.

a) Dimenzije:

 • minimalna dolžina: 4,0 m;
 • napredovanje dolžine: 0,10 m;
 • nadmera: 10 cm;
 • minimalni premer: 35 cm.

b) Dovoljene napake:

 • zdrave grče: do 20 mm največ ena na tekoči meter;
 • slepice: do 20 mm: največ ena na tekoči meter;
 • čelne razpoke: na enem čelu skupne dolžine do 10 cm;
 • enostranska krivost: višina loka do 5 % dolžine hloda;
 • zavitost: do 10 % srednjega premera hloda;
 • koničnost: do 4 % premera večjega čela;
 • ovalnost: brez omejitev;
 • žlebatost: globine do 5 % premera na mestu merjenja.

Na hlodu so dovoljene največ 4 napake.

Kakovostni razred C – Bukovi hlodi za proizvodnjo žaganega lesa druge kakovosti (HŽLb C)

V ta kakovostni razred spadajo hlodi druge kakovosti za proizvodnjo žaganega lesa.

a) Dimenzije:

 • minimalna dolžina: 2,0 m;
 • napredovanje dolžine: 0,1 m:
 • nadmera: 10 cm;
 • minimalni premer: 30 cm.

b) Dovoljene napake:

 • zdrave grče: do 40 mm največ dve na tekoči meter;
 • slepice: višina bradavice do 20 mm največ tri na tekoči meter;
 • zvezdasto rdeče srce: do 25 %;
 • zdravo rdeče srce: do 50 % premera čela;
 • čelne razpoke: na obeh čelih skupne dolžine 15 cm;
 • enostranska krivost: višina loka do 4 % dolžine hloda;
 • žlebatost: globine do 10 % premera na mestu merjenja.

Na hlodu je dovoljenih največ 6 napak.

Kakovostni razred C – Hrastovi hlodi za proizvodnjo žaganega lesa druge kakovosti (HŽLh C)

V ta kakovostni razred spadajo hlodi druge kakovosti za proizvodnjo žaganega lesa.

a) Dimenzije:

 • minimalna dolžina: 4,0 m;
 • napredovanje dolžine: 0,10 m;
 • nadmera: 10 cm;
 • minimalni premer: 30 cm.

b) Dovoljene napake:

 • zdrave grče: zdrava grča do 40 mm: največ ena na tekoči meter;
 • slepice: do 40 mm: največ ena na tekoči meter;
 • dvojno srce: do 25 % premera čela;
 • čelne razpoke: na obeh čelih skupaj do velikosti srednjega premera hloda;
 • enostranska krivost: višina loka do 5 % dolžine hloda;
 • koničnost: do 6 % premera večjega čela;
 • ovalnost: brez omejitev;
 • zavitost: do 20 % srednjega premera hloda;
 • žlebatost: globine do 10 % premera na mestu merjenja;
 • trohnoba in insekti v beljavi: dovoljeno, srednji premer hloda se v tem primeru zmanjša za največjo radialno globino trohnobe na tanjšem delu hloda.

Na hlodu je dovoljenih največ 6 napak.

Kakovostni razred D – Bukovi hlodi za proizvodnjo žaganega lesa tretje kakovosti (HŽLb D)

V ta kakovostni razred spadajo hlodi tretje kakovosti za proizvodnjo žaganega lesa.

a) Dimenzije:

 • minimalna dolžina: 2,0 m;
 • napredovanje dolžine: 0,1 m;
 • nadmera: 10 cm;
 • minimalni premer: 30 cm.

b) Dovoljene napake:

 • zdrave grče: do 40 mm največ dve na tekoči meter;
 • slepice: višina bradavice do 20 mm največ tri na tekoči meter;
 • nezdrave trohneče) grče: do 40 mm največ ena na tekoči meter;
 • zvezdasto rdeče srce: do 25 %;
 • zdravo rdeče srce: brez omejitev;
 • čelne razpoke: na obeh čelih skupne dolžine 15 cm;
 • enostranska krivost: višina loka do 5 % dolžine hloda.

Na hlodu je dovoljenih največ 6 napak.

Kakovostni razred D – Hrastovi hlodi za proizvodnjo žaganega lesa tretje kakovosti (HŽLh D)

V ta kakovostni razred spadajo hlodi tretje kakovosti za proizvodnjo žaganega lesa

a) Dimenzije:

 • minimalna dolžina: 2,0 m;
 • napredovanje dolžine: 0,10 m;
 • nadmera: 10 cm;
 • minimalni premer: 30 cm.

b) Dovoljene napake:

 • zdrave grče: do 40 mm največ dve na tekoči meter;
 • slepice: neomejeno;
 • nezdrave (trohneče) grče: največ ena na tekoči meter;
 • napake v srcu: do 25 % premera čela;
 • čelne razpoke: na obeh čelih skupne dolžine do velikosti srednjega premera hloda;
 • enostranska krivost: višina loka do 5 % dolžine hloda;
 • koničnost: do 10 % premera večjega čela;
 • ovalnost: brez omejitev;
 • zavitost: brez omejitev;
 • žlebatost: brez omejitev;
 • trohnoba in insekti v beljavi: dovoljeno, srednji premer hloda se v tem primeru zmanjša za največjo radialno globino trohnobe na tanjšem delu hloda.

Kakovostni razred P – Bukovi hlodi za proizvodnjo železniških pragov (HŽLb P)

V ta kakovostni razred spadajo hlodi za proizvodnjo lesenih železniških pragov.

a) Dimenzije:

 • minimalna dolžina: 2,7 m;
 • nadmera: 10 cm;
 • minimalni premer na tanjšem delu: 30 cm.

b) Dovoljene napake:

 • zdrave grče: neomejeno, na ležečem delu velikosti do 4 cm;
 • slepice: neomejeno do 20 mm;
 • zvezdasto rdeče srce: ni dovoljeno;
 • zdravo rdeče srce: do 30 % premera čela;
 • čelne razpoke: na obeh čelih skupne dolžine 10 cm;
 • enostranska krivost: višina loka do 3 % dolžine hloda;
 • zavitost do 20 % srednjega premera hloda.

Kakovostni razred P – Hrastovi hlodi za proizvodnjo železniških pragov (HŽLh P)

V ta kakovostni razred spadajo hlodi za proizvodnjo lesenih železniških pragov.

a) Dimenzije:

 • minimalna dolžina: 2,7 m;
 • nadmera: 10 cm;
 • minimalni premer na tanjšem delu: 35 cm.

b) Dovoljene napake:

 • zdrave grče: neomejeno;
 • slepice: neomejeno do 20 mm;
 • napake v srcu: ni dovoljeno;
 • razpoke: na obeh čelih skupne dolžine 10 cm;
 • enostranska krivost: višina loka do 3 % dolžine hloda;
 • koničnost: do 3 % srednjega premera večjega čela;
 • zavitost do 20 % srednjega premera hloda.