Lovsko upravljavski načrti

Lovsko upravljavski načrti so namenjeni upravljanju z divjadjo. V Sloveniji je 15 lovsko upravljavskih območij, za katere se izdelujejo dolgoročni in letni načrti. Načrte uporabljajo lovske organizacije, ki izvajajo gospodarjenje z divjadjo. Načrte izdeluje Zavod za gozdove skupaj z organizacijami, katerih dejavnost je povezana z divjadjo in njenim okoljem: Zavod za varstvo narave, Kmetijsko-gozdarska zbornica, občine in druge.