Oglas odgovorna raba gozdov

Pridobivanje lesa

Pridobivanje lesa je za lastnika gozda zagotovo najpomembnejša dejavnost. Les, ki zraste v gozdu, ima vrednost in prodaja na trgu zagotavlja določen donos, ki pa je odvisen od kakovosti lesa, povpraševanja in ponudbe. Kakovost lesa je v neposredni odvisnosti od ustreznosti gospodarjenja z gozdom v preteklosti.

Les pridobimo s posekom dreves, spravilom iz gozda do ceste in odvozom iz gozda. Hlode, ki so nažagani na ustrezne dolžine (skrojeni), prodamo na trgu. Cene so različne in so odvisne od ponudbe in povpraševanja. Kakovostnejši hlodi dosegajo višje cene.

Pri pridobivanju lesa sodelujejo lastnik, revirni gozdar in izvajalci del, če lastnik sam ne opravi sečnje in spravila. Na koncu se les proda odkupovalcem lesa ali pa končnim kupcem (žage, lesna industrija). Posek dreves ima velik vpliv na gozd in okolje, zato mora vedno biti opravljen premišljeno.

Pridobivanje lesa ima več korakov ali faz: odkazilo dreves, sečnja, spravilo, prevoz in prodaja.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem