Husqvarna 560XP Mark II

Nakup in prodaja drv

Ponudba drv na trgu je različna. Kupiti je mogoče drva različnih velikosti in različnih drevesnih vrst. Če kupujemo drva za kamin, je smiselno poseči po vrstah, kot so breza, topol in jelša, saj je pri kaminu pomembno, da je prisoten plamen. Pri nakupu drv za ogrevanje s centralnimi kotli ali pečmi pa izberimo vrste, ki imajo večjo energijsko vrednost, kot so bukev, gaber, hrast in druge.

Cene drv so odvisne od razmer na trgu (ponudba in povpraševanje), od kakovosti lesa, drevesne vrste in velikosti polen. Cenejša so drva, ki so v metrskih cepanicah in jih moramo sami razžagati na polena, kot pa, če kupujemo že narejena polena.

Pri dogovarjanju za nakup je treba biti previden glede mere, v kateri se drva kupujejo. Uporabljajo se različne mere, zato je neuki kupec lahko zmeden.

Drva se ne prodajajo v kubičnih metrih (m3). S kubičnimi metri se meri količina okroglega lesa po poseku in pri odkupu na kamionski cesti. Prav tako se drva ne prodajajo v kilogramih.

Drva se običajno prodajajo v prostorninskih metrih (prm). Prostorninski meter je kocka s stranico 1 m, v katero so zložena drva čim bolj na tesno. En pravilno zložen prostorninski meter drv je 0,65 m3 metra lesa. Prostorninski meter je dejansko kubični meter zloženega lesa in zraka med njim. Kadar kupujemo les v prostorninskih metrih, vedno preverimo skladovnico lesa pred nalaganjem, ali sta njena višina in širina res en meter in ali dolžina ustreza dogovorjeni količini. Cepanice morajo biti tesno zložene in med njimi ne sme biti toliko prostora, da bi lahko mednje dali stisnjeno pest. Če gre za prostorninski meter polen, potem je količina lesa nekoliko večja, saj znaša 1 prm cepanic 0,85 prm polen dolžine 30 cm.

Pri prodaji se uporablja tudi izraz klaftra. Klaftra ali seženj predstavlja 4 prm cepanic.

Pri prevzemu drv moramo biti pozorni, da dobimo res les, ki smo ga kupili. V primeru nakupa bukovih drv ne sme biti vmes smrekovina, bor, gaber in drugo. Pozorni smo tudi na vlažnost lesa. Če imamo merilec vlažnosti lesa, preverimo vlažnost, ki mora biti manjša od 20 %, sicer pa skušajmo na videz oceniti, ali je les dovolj suh. Če ni, pomeni, da bo treba drva še nekaj časa sušiti.

Pri dogovarjanju glede cene je treba preveriti, ali je v ceno vključen tudi prevoz. Prevoz drv je precej drag in se na daljše razdalje le redko izplača. Zato drva skoraj vedno kupujemo v lokalnem okolju.