Husqvarna 560XP Mark II

Posek drevja

Sečnja drevja je zagotovo najbolj nevarna faza pri pridobivanju lesa. Poklic sekača se uvršča med najbolj nevarne poklice. Vsako leto se pri podiranju drevja zgodi več nesreč, v katerih so udeleženci močno poškodovani, redki pa tudi niso smrtni primeri. Zato naj se podiranja dreves vedno lotijo profesionalni sekači, ki imajo opravljen ustrezen tečaj ali šolo.

Stroj za podiranje, kleščenje in izdelavo sortimentov - harvester
Strojna sečnja (fotografija: Ponsse)

Podiranje dreves se danes opravlja z motornimi žagami (ročna sečnja) ali s stroji za podiranje drevja, kleščenje in izdelavo sortimentov (strojna sečnja). Strojna sečnja je primerna za večje površine z veliko količino odkazanega lesa, da je ekonomsko upravičena. S stroji delamo tudi v gozdovih, ki jih je prizadel vetrolom, snegolom ali žledolom, kjer je delo zelo nevarno.

Sekač drevo podere, nato pa oklesti veje in deblo razžaga na dogovorjene dolžine – kroji sortimente. Krojenje je zelo pomemben proces, ki lahko močno dvigne kakovost lesa ali pa ga razvrednoti. Dobri sekači znajo krojiti tako, da iz debla dobijo hlode, ki imajo najvišjo možno vrednost. Zaradi tega je dobro najeti takšnega izvajalca, ki je poznan po dobrem krojenju.

V praksi poznamo redno in sanitarno sečnjo. Redna sečnja je, kadar drevesa posekamo, ker želimo prodati les, ali pa izvajamo gojitvena dela (redčenja). Sanitarno sečnjo izvedemo, kadar moramo iz gozda odstraniti bolno, poškodovano ali napadeno drevje, da preprečimo širjenje bolezni in škodljivcev.