Uniforest

Cene drv v Sloveniji

drvaProdajne cene drv za prodajo fizičnim osebam izračunavamo na podlagi objavljenih malih oglasov za prodajo drv iz različnih virov. Upoštevamo le tiste oglase, iz katerih je jasno razvidno za prodajo katere vrste drv gre in da gre za prodajajo v prostorninskih metrih, torej drv zloženih v skladovnice višine in širine enega metra. Oglasov za prodajo drv na paletah ne upoštevamo.

Pri tem ne razlikujemo ali ponudnik v ceno vključi tudi prevoz ali ne. Pregled oglasov pokaže, da znaten del ponudnikov ponuja prevoz na krajšo razdaljo ali pa prevoz po dogovoru oz. dodatnem plačilu. Prav tako ne razlikujemo med ponudbo metrskih cepanic in polen. Pregled oglasov pokaže, da so drva v obliki polen nekaj evrov po prostorninskem metru dražja od metrskih cepanic ali metrskega okroglega lesa.

Povprečne cene drv izračunavamo vsake dva meseca in jih objavimo šestkrat letno. Javno so dostopni podatki za zadnje leto dni, starejše podatke pa je mogoče pridobiti po posebnem naročilu. Podatke imamo od junija 2014. Izračuni za gaber, smreko in robinijo so manj zanesljivi zaradi majhnega števila oglasov drv teh drevesnih vrst. Izračunana povprečna cena za te vrste je zgolj okvirno informativne narave.

Preglednica: Povprečne oglaševane cene drv v €/prm (vir: lasten izračun)

Mesec Bukova Mešana Hrastova Gabrova Brezova Smrekova Robinija
apr. 2019 61,68 55,70 57,92 57,22 64,00 38,75 56,67
jun. 2019 62,52 52,35 54,85 56,67 63,00 35,50 55,00
avg. 2019 63,10 53,13 56,43 61,82 59,77 43,40 60,00
okt. 2019 62,39 52,76 55,30 59,75 64,00 38,33 53,75
dec. 2019 62,95 53,05 56,43 59,29 65,00 40,33 60,00
feb. 2020 61,85 52,00 53,66 57,10 61,23 38,29 54,86
apr. 2020 61,29 52,01 53,88 59,09 66,50 36,30 52,50

Slika: Povprečne oglaševane cene drv v €/prm (vir: lasten izračun)

Povprečne cene drv

 

Intergozd - vaš drzužabnik v gozdu