Husqvarna 560XP Mark II

Odkup lesa

HlodaV gozdu pridelan les, lahko prodamo neposredno žagi ali drugemu končnemu kupcu. Slabosti pri tem je, da se takšen kupec zanima le za določene vrste in kakovosti lesa. Če imamo res velik gozd (nekaj sto hektarov), potem lahko les prodajamo različnim končnim kupcem, saj bomo lahko zagotovili zadostno količino posamezne vrste in kakovosti, da bo kupec pripravljen kupiti. Če imamo manjše količine lesa, se obrnemo na odkupovalce lesa, ki odkupujejo les.

Odkupovalci so posredniki med proizvajalcem in končnim kupcem lesa. Od lastnikov gozdov odkupujejo les (običajno hlode, lahko pa tudi stoječa drevesa), ki ga nato prodajo naprej žagam, proizvajalcem drv, pohištveni industriji in drugim. Ker odkupujejo les od različnih prodajalcev, lahko zberejo zadostne količine lesa vseh vrst in kakovosti, da lahko z njimi stalno zalagajo kupce.

Ker gre za posrednike, želijo pri odkupu lesa doseči čim nižjo ceno, pri prodaji pa čim višjo. Z razliko pokrijejo stroške, ki jih imajo z odkupljenim lesom (prevoz iz gozda do skladišča, prevoz od skladišča do kupca, skladiščenje, lastno delo). Če imamo na prodaj večje količine lesa, se lahko pogajamo za ugodnejšo ceno.

Odkupovalci so zelo dobro izurjeni v prepoznavanju kakovosti lesa in lahko neukemu ali neizkušenemu prodajalcu ponudijo manj, kot je les dejansko vreden. Zato je treba biti zelo pozoren na kakovost lesa in je smiselno biti prisoten ob prevzemu.

Merjenje volumna hlodov se razlikuje od odkupovalca do odkupovalca. Običajno se od izmerjenega premera odšteje debelina skorje, ki se razlikuje po drevesnih vrstah. Pred prodajo se pozanimajmo, kako odkupovalec meri volumen lesa, saj se metode lahko močno razlikujejo od odkupovalca do odkupovalca. Vsekakor pa volumen odkupljenega lesa ni enak volumnu, ki ga je odkazal revirni gozdar. Je manjši.

Odkupovalci običajno delujejo na določenem območju, ki ga pokrivajo. Zaradi stroškov prevoza ne odkupujejo lesa na drugem koncu države. Izjema je le, če gre za res velike količine.

Odkupovalci so samostojni podjetniki, majhna podjetja, velika gozdarska podjetja in kmetijske zadruge. Les, ki ga odkupijo, plačajo v različno roku. Krajši, kot je rok, nižja je odkupna cena (vendar to ni pravilo). Nekateri odkupovalci les plačajo takoj, drugi pa v do 30 ali 60 dneh. Odkupovalce, ki lesa ne plačajo takoj, je smiselno preveriti pri znancih, ki so z njimi že poslovali. Nekdo nam lahko ponudi visoko ceno za les, a ta nam bo bolj malo pomagala, če nam lesa potem ne bo plačal, ali pa bo naknadno zniževal ceno. Naše ukrepanje bo zelo omejeno, saj lesa ne bomo imeli več v posesti in običajno ne preostane drugega, kot sodni spor.

Odkupne cene lesa se med letom spreminjajo. Predvsem so odvisne od povpraševanja po lesu in od cen, ki so jih končni kupci pripravljeni plačati.