Oglas odgovorna raba gozdov

Metodologija izračuna cen lesa

Podatke o cenah lesa zbira Statistični urad RS s pomočjo posebnih vprašalnikov, ki jih pošljejo gozdarskim podjetjem, kmetijsko-gozdarskim zadrugam in drugim podjetje, ki odkupujejo les iz gozdov v zasebni lasti. V vprašalnik je zajetih 10 vrst skupin gozdnih sortimentov, za katere so prikazane odkupljene količine, vrednosti in povprečna cena. Cene veljajo za odkup na kamionski cesti in ne vsebujejo stroškov organizacije prevzema, prevoza in hrambe lesa.

Statistični urad podatke objavlja enkrat mesečno za dva meseca nazaj.