Oglas odgovorna raba gozdov

Klasificiranje lesa za celulozo in plošče

Klasificiranje gozdnih lesnih sortimentov, kot jih določa Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije (2017). Spodnje klasificiranje se uporablja zgolj za les iz državnih gozdov. Odkupovalci lesa iz zasebnih gozdov lahko les klasificirajo drugače.

Brusni les (BL)

Okrogli les manjših premerov iz redčenj, ki se uporablja za proizvodnjo mehanske celuloze (lesovine, bruševine).

Brusni les iglavcev (BLI)

a) Zahteve in dimenzije:

 • drevesne vrste: smreka in jelka;
 • dolžine: 2-8 m;
 • nadmera: 1 cm/m;
 • minimalni premer na tanjšem koncu: 9 cm (brez skorje);
 • maksimalni premer na debelejšem koncu: 30 cm (brez skorje), večji premeri do 35 cm po dogovoru s kupcem;
 • koničnost (padec premera): raven les, izrazit korenovec ni dovoljen;
 • krivost: raven les;
 • zdravost: zdrav in svež les (vsebnost vode: W≥40 %);
 • drugo: na obeh koncih ravno prerezan (les očeljen), veje odrezane do debla.

b) Dovoljene napake:

 • grče: največ dva venca grč na meter.

c) Neprimeren les za BLI:

 • les z večjimi poškodbami in tujki v lesu (npr. kamenje, kovinski delci, mehanske poškodbe zaradi sečnje in spravila);
 • presuh les, močno grčav les, slabo obvejen les;
 • sortimenti z izrazitim korenovcem;
 • kriv les, zlomljen/prelomljen les, razcepljen les, dvovrhat les;
 • les s trohnobo.

Brusni les listavcev (BLL)

a) Zahteve in dimenzije:

 • drevesne vrste: topol;
 • dolžine: 2-8 m;
 • nadmera: 1 cm/m;
 • minimalni premer na tanjšem koncu: 9 cm (brez skorje);
 • maksimalni premer na debelejšem koncu: 30 cm (brez skorje), večji premeri do 35 cm po dogovoru s kupcem;
 • koničnost (padec premera): raven les, izrazit korenovec ni dovoljen;
 • krivost: raven les;
 • zdravost: zdrav in svež les (vsebnost vode: W≥40 %);
 • drugo: na obeh koncih ravno prerezan (les očeljen), veje odrezane do debla.

b) Dovoljene napake:

 • grče: največ dva venca grč na meter.

c) Neprimeren les BLL:

 • les z večjimi poškodbami in tujki v lesu (npr. kamenje, kovinski delci, mehanske poškodbe zaradi sečnje in spravila);
 • presuh les, močno grčav les, slabo obvejen les;
 • sortimenti z izrazitim korenovcem;
 • kriv les, zlomljen/prelomljen les, razcepljen les, dvovrhat les;
 • les s trohnobo.

Okrogli les iglavcev za proizvodnjo celuloze in vlaknenih ter ivernih plošč

Okrogli les, ki se lahko uporablja za proizvodnjo mehanske celuloze, kemične celuloze in vlaknenih ter ivernih plošč.

Les za celulozo iglavcev prve kakovosti (CLI 1)

a) Zahteve in dimenzije:

 • drevesne vrste: iglavci, (za namene proizvodnje mehanske celuloze samo smreka in jelka);
 • dolžine: 2-8 m (za namene proizvodnje mehanske celuloze 3-8 m), večje dolžine po dogovoru s kupcem;
 • nadmera: le v primeru proizvodnje mehanske celuloze 1 cm/meter;
 • minimalni premer na tanjšem koncu: 7 cm (brez skorje) oziroma 8 cm (s skorjo);
 • maksimalni premer na debelejšem koncu: 30 cm (brez skorje), večji premeri do 35 cm po dogovoru s kupcem;
 • drugo: na obeh koncih ravno prerezan (les očeljen), veje odrezane do debla.

b) Dovoljene napake:

 • koničnost (padec premera): polnolesen in raven les, največ 1 cm/meter;
 • krivost: največ 2 cm/m;
 • zdravost: dopustno obarvanje zaradi gliv modrivk, nižje zahteve glede minimalne vsebnosti vode (W≥25 %), čvrsta trohnoba največ 10 % kosov dobave;
 • grče: v primeru večje grčavosti, največ 2 venca grč na meter premera do 5 cm.

c) Neprimeren les za CLI 1:

 • les z večjimi poškodbami in tujki v lesu (npr. kamenje, kovinski delci, mehanske poškodbe zaradi sečnje in spravila);
 • presuh les (W<25 %), močno grčav les, slabo obvejen les;
 • sortimenti z izrazitim korenovcem;
 • kriv les, zlomljen/prelomljen les, razcepljen les, dvovrhat les;
 • les z mehko trohnobo.

Les za celulozo iglavcev druge kakovosti (CLI 2)

Okrogli les, ki se uporablja za proizvodnjo vlaknenih plošč, kemične celuloze in ivernih plošč.

a) Zahteve in dimenzije:

 • drevesne vrste: smreka in jelka ter ostali iglavci po sporazumu s kupcem;
 • dolžine: 2-8 m, večje dolžine po dogovoru s kupcem;
 • minimalni premer na tanjšem koncu: 8 cm (s skorjo);
 • maksimalni premer na debelejšem koncu: 60 cm (s skorjo).

b) Neprimeren les za CLI 2:

 • les s tujki v lesu (kamenje, kovinski delci).

Okrogli les listavcev za vlaknene in iverne plošče

Okrogli les, ki se večinoma uporablja za proizvodnjo vlaknenih in ivernih plošč.

Okrogli les za vlaknene in iverne plošče listavcev (Les za plošče listavcev) (LPL)

a) Zahteve in dimenzije:

 • dolžine: 2-6 m, večje dolžine po dogovoru s kupcem;
 • minimalni premer na tanjšem koncu: 8 cm (s skorjo);
 • maksimalni premer na debelejšem koncu: 60 cm (s skorjo).

b) Dodatno označevanje za kategorije po mešanosti drevesnih vrst:

 • LPLb: Bukev: Lb;
 • LPLt: Listavci mešano – trdi listavci: bukev, hrast, robinija, jesen, javor, beli gaber, brest, breza, kostanj, češnja: Lt;
 • LPLm: Listavci mešano – mehki v listavci: jelša, lipa, topol, trepetlika, vrbe: Lm.

c) Drugo:

 • v primeru prodaje lesa za proizvodnjo vlaknenih plošč v kategoriji Listavci mešano – trdi listavci (LPLt) drevesne vrste kostanj, robinija in breza niso dovoljene.

Manipulacijski les

Okrogli les dimenzij in kakovosti, ki zahteva dodatno manipulacijo (npr. dodatno prežagovanje, cepljenje), brez katere ne more biti predelan, ali povzroča dodatne logistične stroške pri ravnanju. Manipulacijski les se lahko uporablja v proizvodnji ivernih in vlaknenih plošč ter za kurjavo.

Manipulacijski les iglavcev (MLI)

a) Zahteve in dimenzije:

 • drevesne vrste: iglavci;
 • dolžine: pod 2 m;
 • premer na tanjšem koncu: pod 8 cm (s skorjo) ne glede na dolžino;
 • premer na debelejšem koncu: nad 60 cm (s skorjo) ne glede na dolžino.

b) Drugo:

 • v primeru izredno grčavega lesa ali izredne krivosti spada v to kategorijo tudi les, ki je daljši od 2 m in tanjši od 60 cm.

Manipulacijski les listavcev (MLL)

a) Zahteve in dimenzije:

 • drevesne vrste: listavci;
 • dolžine: pod 2 m;
 • premer na tanjšem koncu: pod8 cm (s skorjo) ne glede na dolžino;
 • premer na debelejšem koncu: nad 60 cm (s skorjo) ne glede na dolžino.

b) Drugo:

 • v primeru izredno grčavega lesa ali izredne krivosti spada v to kategorijo tudi les, ki je daljši od 2 m in tanjši od 60 cm.