Oglas odgovorna raba gozdov

Gozdarske oznake

V gozdu se pojavljajo različne oznake, ki se uporabljajo pri gospodarjenju z gozdom. Del oznak je namenjen označevanju različnih mej, del pa poseku dreves in drugim gozdnim delom. Gozdne oznake, za katere skrbi javna gozdarska služba so katastrske in oddelčne meje ter meje državnih parcel. Oznake meja zasebnih parcel morajo vzdrževati lastniki sami. Vse gozdarske oznake, ki jih uporablja javna gozdarska služba, so oranžne ali rdeče barve.

Oznake meja

Meje v gozdu se označujejo s črtami na stoječih drevesih v prsni višini. Običajno so narisane na obeh straneh debla v smeri poteka meje.

Gozdarske oznake meja:


pika in dve vzporedni črti – meja med katastrskimi občinami


številka in dve vzporedni črti – oddelčna meja s številko oddelka


dve vzporedni črti – oddelčna meja


tri vzporedne črte – meja gozdnogospodarske enote


črta – meja parcele; če je nad črto pika, gre za mejo odseka

Oznake meja so rdeče barve. Včasih pa v gozdu naletimo na oznake meja in oddelkov, ki so v modri barvi. Gre za gozdne rezervate. V njih običajno velja poseben režim gibanja, zato se pred vstopom informirajmo, kakšna so pravila. Tako so tudi označeni pragozdni ostanki (npr. pragozd Krokar), kamor vstop ni dovoljen.

Oznaka za gozdni rezervat
Primer oznake za gozdni rezervat, ki je modre barve - oddelčna meja, kjer se začne gozdni rezervat.

Oznake drevja za posek

Drevesa, ki jih je revirni gozdar označil za posek, imajo v prsni višini oranžno ali rdečo piko. Na korenovcu je odstranjeno lubje in odtisnjen žig na katerem piše »ZGS« in številka revirnega gozdarja. Običajno je žig označen še z oranžno ali rdečo piko. V redkih primerih, ko revirnemu gozdarju zmanjka barve za označevanje, namesto rdeče pike s sekiro odstrani del lubja v prsni višini.

Oznaka drevesa za posek
Oznaka na korenovcu, da je drevo odkazano za posek.

Rdeča pika na zgornji (odžagani) strani štora, ki prekriva žig revirnega gozdarja ima dva pomena. Lahko gre za kasnejše evidentiranje poseka potem, ko je lastnik posekal drevesa zaradi urgentnih ukrepov, kot je sanacija po ujmah ali posek iglavcev, ki jih je napadel lubadar. Oznaka na zgornji strani štora lahko pomeni, da je bilo drevo posekano na črno.