Zanimivosti

Vitli Krpan

V letu 2017 več kot polovica poseka sanitarnega značaja

Podrto drevo19. februar 2018 - Po podatkih Poročila o delu Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2017 je celoten posek lesa v slovenskih gozdovih v letu 2017 znašal skoraj 5 milijonov m3 lesa (4.984.000 m3), od tega je bilo dve tretjine iglavcev in ena tretjina listavcev. Letni posek lesa v slovenskih gozdovih je tako bil v letu 2017 za 20% manjši kot v letu 2016 (6,1 milijona m3), predvsem zaradi umirjanja napada podlubnikov v drugi polovici leta 2017.

Rezultati 12. dražbe lesa v Slovenj Gradcu - 2018

Licitacija lesa 201814. februar 2018 - Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline skupaj z Zvezo lastnikov gozdov in Zavodom za gozdove Slovenije je organiziralo 12. licitacijo vrednejšega lesa, ki je bila v vseh pogledih rekordna. Na licitaciji je bilo 3.094 hlodov, kar je največ do sedaj, oddanih pa je bilo tudi rekordnih 9.993 ponudb. Najvišja dosežena cena je znašala 11.833 €/m3 za gorski javor.

Gozdarsko smučarsko prvenstvo 2018

Smučar24. januar 2018 - Zveza gozdarskih društev Slovenije vsako leto pripravi gozdarsko smučarsko tekmovanje. Letos bo potekalo 2. marca na Pokljuki v soorganizaciji z Gozdarskim društvom Bled. Prijave so mogoče do 27. februarja.

Vpliv strojne sečnje na pomlajevanje gozdov

spravilo lesaStrojna sečnja, ki se je v Sloveniji začela uveljavljati na prelomu tisočletja, je danes sestavni del procesa pridobivanja lesa. Uporaba strojev za sečnjo in izvoz lesa ima določene ugodne in neugodne učinke, ki jih moramo upoštevati in se jim prilagoditi.

Vetrolom 11. in 12. decembra 2017 je podrl za 1,3 milijona m3 dreves

19. december 2017 – Po umiritvi razmer in vzpostavitvi prevoznosti glavnih gozdnih prometnic, ki je omogočila dostop na širše območje poškodovanosti, so gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije ponovno ocenili poškodovanost gozdov zaradi močnega vetra, ki je prizadel Slovenijo v dneh 11. in 12. decembra 2017. Poškodovanega drevja v slovenskih gozdovih je po novi oceni za dobre 1,3 milijone m3.

Vetrolom 11. in 12. decembra 2017

12. december 2017 - Močan veter je 11. in 12. 12. 2017 povzročil znatne poškodbe v gozdovih, je sporočil Zavod za gozdove Slovenije. Po do sedaj zbranih podatkih so največje poškodbe nastale na Kočevskem ter na Koroškem. Škode so velike tudi na Zgornjem Gorenjskem ter na območju občin Jezersko, Logatec, Idrija, Cerknica in Postojna. Do poškodb je prišlo tudi v drugih predelih Slovenije. Najmanj so poškodovani gozdovi na vzhodu države.

Priprave na 12. licitacijo vrednejšega lesa – 2018

Dražba lesa2. december 2017 – Priprave na dvanajsto dražbo vrednejšega lesa v Slovenj Gradcu že tečejo. Do konca leta bo potekal ogled primernih dreves in posek, nato pa sledi dovoz na mesto licitacije, ki se bo zaključil 17. januarja. Odpiranje ponudb bo 5. februarja, dan odprtih vrat pa 14. februarja.

Tvegano vedenje ljudi krivo za več napadov zveri

Medved - glavaSobivanje velikih zveri in človeka v Evropi je bilo skozi vso zgodovino povezano z iztrebljanjem zveri in napadi na človeka. V zadnjih desetletjih se je veliko naredilo na tem, da so se velike zveri širile na območja, kjer so nekoč že bivale, pa so bile iztrebljene. V zadnjih letih pa je vedno več poročil o napadih zveri na človeka. Vendar pa povečano število napadov ni le posledica večjega števila zveri, temveč tudi bolj tveganega vedenja ljudi.

34. gozdarski študijski dnevi »Preučevanje in upravljanje gozdnih ekosistemov v Sloveniji: včeraj, danes, jutri?«

Gozdarski študijski dnevi17. november 2017 - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani vabi na 34. gozdarske študijske dni »Preučevanje in upravljanje gozdnih ekosistemov v Sloveniji: včeraj, danes, jutri?«, ki bodo v torek, 21. in sredo, 22. novembra 2017, v Predavalnici G6, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete, Večna pot 83, Ljubljana.

Pages

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem