Zanimivosti

Razpisanih 4 milijone evrov za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

22.10.2021

Žaga

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 8. novembra 2021 začelo sprejemati prijave na razpis za vzpostavitev novih obratov za pred industrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti, kot so npr. sušenje lesa, impregnacija lesa, predelava lesnih ostankov, ki nastanejo v obratu v lesna goriva (peleti, sekanci), modernizacija strojne opreme obstoječih žagarskih obratov, ustvarjanje dodatnega vira dohodka na kmetijah, ustanavljanje in razvoj mikro in malih podjetij na podeželju in potencialno ustvarjanje novih delovnih mest na področju gozdno–lesne verige.

Nova tematska učna pot: Risova učna pot

30.09.2021

Oznaka za risovo učno pot

Tematske učne poti (gozdne, naravoslovne, vodne itd.) privabljajo številne uporabnike, ki se želijo na zanimiv način seznaniti z naravo. Številnim učnim potem v Sloveniji se je v petek, 24. septembra 2021 pridružila nova. V Kočevju so odprli tematsko pot Risova učna pot, ki je nastala v sodelovanju partnerjev projekta LIFE Lynx z lokalnimi organizacijami. Pot je pomembna pridobitev za ogroženo populacijo risa, obiskovalcem pa ponuja pristno doživljanje lokalnega naravnega okolja.

37. Gozdarski študijski dnevi: Tujerodne drevesne vrste v slovenskih gozdovih

21.09.2021

37 gozdarski študijski dnevi

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani v torek, 28. septembra 2021, organizira 37. Gozdarske študijske dneve. Enodnevno znanstveno srečanje z mednarodno udeležbo ima naslov Tujerodne drevesne vrste v slovenskih gozdovih in bo iz različnih zornih kotov obravnavalo priložnosti in tveganja, ki jih pri gojenju gozdov lahko predstavljajo tujerodne drevesne vrste.

Na Gorenjskem ima risinja Aida tri mladiče

07.09.2021

Risji mladič

Pohodnici iz Gorenjske sta sredi avgusta ob gozdni poti na območju Jelovice opazili risinjo in tri risje mladiče. Strokovnjaki projekta LIFE Lynx so potrdili, da se je risinja Aida takrat zadrževala na tem območju. Glede na podatke iz njene telemetrične ovratnice so mladiči stari dober mesec dni.

Rezultati 22. državnega sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov

30.08.2021

Kleščenje na tekmovanju

Na sejmu AGRA v Gornji Radgoni je 22. avgusta potekalo 22. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, ki ga je organiziral Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju s Pomurskim sejmom. Letošnji skupni zmagovalec, na sicer nekoliko okrnjenem tekmovanju, je Mihael Brlec iz OE Ljubljana.

Carnivora Dinarica – čezmejno povezovanje za izboljšanje stanja velikih zveri

03.08.2021

Carnivora dinarica

Triletni projekt Carnivora Dinarica, ki se zaključuje, je bil namenjen izboljšanju varstvenega stanja velikih zveri (volkov, medvedov in risov) na območjih Natura 2000 v Sloveniji in na Hrvaškem. Glavni cilji projekta so bili odpraviti pomanjkljivosti pri čezmejnem upravljanju velikih zveri, zmanjšati tveganje za velike zveri in zmanjšati nerazumevanje vloge velikih zveri v ekosistemu.

SiDG obeležil pet let delovanja

28.07.2021

Prežagovanje hloda na gozdni cesti

Z začetkom julija smo stopili v šesto leto delovanja družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., ki je poznana tudi po kratici SiDG. Podjetje je v lasti države in gospodari z državnimi gozdovi, ki predstavljajo dobrih 20 % vseh slovenskih gozdov.

Pages