Husqvarna 560XP Mark II

2016

Center odličnosti InnoRenew CoE za pomoč pri razvoju slovenske lesne industrije

27.12.2016

Logotip InnoRenew CoE27. december 2016 - Univerza na Primorskem je konec novembra s še tremi soustanovitelji ustanovila Center odličnosti InnoRenew CoE. Namen centra je izvajati raziskave in razvoj na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja. Velik del dejavnosti bo posvečen uporabi lesa, kar kaže tudi veliko število slovenskih partnerjev iz lesne industrije. Strateški cilj delovanja je omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva.

Točka preloma o tem, kako z državnimi gozdovi gospodari državno podjetje

22.12.2016

Miha Marenče v točki preloma22. december 2016 - Točno na polovici letošnjega leta je upravljanje z vsemi državnimi slovenskimi gozdovi prevzelo državno podjetje Slovenski gozdovi d.o.o. Pri tem so se v javnosti pojavljali različni pomisleki in svarila. Najbolj črne napovedi so napovedovale propad gozdarskih podjetij in zanemarjanje gozdov. V oddaji 30. novembra so preverili, kaj se je v resnici zgodilo. Gosta sta bila v.d. direktorja Slovenski gozdovi d.o.o. in lastnik žagarskega podjetja Regal Danilo Knap.

Inšpekcijski nadzor nad mokrišči letos odkril številne kršitve

20.12.2016

Mokrišče20. december 2016 - Mokrišča so za naše okolje pomembni ekosistem, čeprav se tega ne zavedamo, marsikdo pa jih obravnava kot nebodijihtreba. Mokrišča so življenjsko okolje za številne živalske in rastlinske vrste, med katerimi so številne ogrožene. Mokrišča so med najbolj ogroženimi naravni habitati, saj so majhna, raznovrstna in zelo občutljiva za vsake spremembe in posege. Inšpektorat RS za okolje in prostor je v obdobju od aprila do septembra 2016 izvajal nadzor nad mokrišči.

Zbornik 3. znanstvenega srečanja Gozd in les

14.12.2016

Naslovnica zbornika Gozd in lesV četrtek, 24. novembra 2016, so se znanstveniki in najpomembnejši oblikovalci slovenskega gozdarskega sektorja zbrali na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti na posvetu Gozd in les: Sistemski problemi obnove gozdov. Na posvetu so svoje referate predstavili številni ugledni strokovnjaki, zbornik pa je prosto dostopen.

Dolžina evropskih pešpoti v Sloveniji se je z novo potjo povečala

12.12.2016

Oznake evropske pešpoti12. december 2016 - V nekaterih delih Slovenije lahko pri hoji po gozdovih naletimo na rumeno-rdeče markacije, ki se razlikujejo od markacij, ki označujejo planinske poti. Rumeno-rdeča markacija označuje evropske pešpoti. V Sloveniji smo imeli dve pešpoti E6 in E7, od 10. decembra pa Slovenijo v majhnem delu prečka tudi pešpot E12, ki preko obalnega območja Slovenije povezuje Italijo s Hrvaško. Skupna dolžina teh poti presega 1.000 km.

Sprehod skozi gozd - november 2016

22.11.2016

Kraška gmajnaNovember je hladen, pogosto tudi deževen mesec. Temperature se spustijo, listje z drevja odpade in gozd se v hladnem vetru zaziblje v zimsko spanje. Na začetku novembra, če vremenske razmere to še dopuščajo, so še v lepih jesenskih barvah. Letos sem se čisto na začetku novembra odpravil na naš Kras, kjer sem se sprehodil po kraški gmajni. Nastalo je nekaj toplih jesenskih fotografij.

Zakaj jeseni listje spremni barvo?

15.11.2016

Jesensko obarvani listi kostanjaListnati gozdovi so večji del leta zeleni. Spomladi, ko se drevesa olistajo, so svetlo zeleni, potem potemnijo in do jeseni ostanejo bolj ali manj temno zeleni. Jeseni, ko se drevesa začnejo pripravljati na zimo, pa listi spremenijo barvo. Najprej postanejo rumeni, nato rdeči in na koncu rjavi. Vzrok za spremembo barve je v razpadu klorofila in tvorbi rdečih barvil.

Odkrivanje napadov podlubnikov z brezpilotnimi letali

10.11.2016

Brezpilotno letalo Agro BramorUgotavljanje žarišč napadov podlubnikov je za gozdarje dokaj zahtevno terensko opravilo. Običajno ga opravijo tako, da pregledajo gozd. To je zamudno opravilo, saj je treba prehoditi ves gozd, pri tem pa ni vedno mogoče odkriti začetkov napada, saj znaki niso dovolj jasni. Odkrivanje žarišč je mogoče poenostaviti z uporabo brezpilotnih letal – dronov.

Pages

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem