Zbornik 3. znanstvenega srečanja Gozd in les

 • 14.12.2016
 • Naslovnica zbornika Gozd in lesV četrtek, 24. novembra 2016, so se znanstveniki in najpomembnejši oblikovalci slovenskega gozdarskega sektorja zbrali na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti na posvetu Gozd in les: Sistemski problemi obnove gozdov. Na posvetu so svoje referate predstavili številni ugledni strokovnjaki, zbornik pa je prosto dostopen.

  Vsebina zbornika:

  • Nikolaj Torelli: Trideseta obletnica svetovnega kongresa IUFRO v Ljubljani;
  • Jošt Jakša: Obnova slovenskih gozdov danes in jutri;
  • Tom Levanič: Odziv gozdnega drevja na klimatske spremembe;
  • Robert Brus, Lado Kutnar: Drevesne vrste za obnovo gozdov po naravnih motnjah v Sloveniji;
  • Nikica Ogris, Dušan Jurc: Vpliv bolezni in škodljivcev na obnovo gozdov;
  • Damjan Oražem: Sanacija gozdov po katastrofah in javna gozdarska služba;
  • Marjana Westergren, Gregor Božič, Hojka Kraigher: Gozdno semenarstvo in drevesničarstvo v   
  • Sloveniji v luči prilagajanja spremembam v okolju: trenutno stanje in pogled v prihodnost;
  • Janez Krč: Možnosti zmanjšanja vpliva strojne sečnje na gozdna tla kot dejavnika uspešne obnove  
  • sestojev;
  • Miha Humar: Les lubadark – priložnost ali katastrofa.

  Zbornik si lahko brezplačno presete s spleta:

  Na srečanju so poleg akademikov sodelovali predstavniki vseh vidnejših gozdarskih institucij s področij gozdarstva in lesarstva: Gozdarskega inštituta Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive vire ter Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Lesarskega grozda GZS, novoustanovljena družba Slovenski državni gozdovi d.o.o., Kmetijsko gozdarske zbornice in predstavniki gozdnih semenarjev in drevesničarjev.

   

  Intergozd - vaš drzužabnik v gozdu