Oglas odgovorna raba gozdov

Zbornik 3. znanstvenega srečanja Gozd in les

14.12.2016

Naslovnica zbornika Gozd in lesV četrtek, 24. novembra 2016, so se znanstveniki in najpomembnejši oblikovalci slovenskega gozdarskega sektorja zbrali na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti na posvetu Gozd in les: Sistemski problemi obnove gozdov. Na posvetu so svoje referate predstavili številni ugledni strokovnjaki, zbornik pa je prosto dostopen.

Vsebina zbornika:

 • Nikolaj Torelli: Trideseta obletnica svetovnega kongresa IUFRO v Ljubljani;
 • Jošt Jakša: Obnova slovenskih gozdov danes in jutri;
 • Tom Levanič: Odziv gozdnega drevja na klimatske spremembe;
 • Robert Brus, Lado Kutnar: Drevesne vrste za obnovo gozdov po naravnih motnjah v Sloveniji;
 • Nikica Ogris, Dušan Jurc: Vpliv bolezni in škodljivcev na obnovo gozdov;
 • Damjan Oražem: Sanacija gozdov po katastrofah in javna gozdarska služba;
 • Marjana Westergren, Gregor Božič, Hojka Kraigher: Gozdno semenarstvo in drevesničarstvo v   
 • Sloveniji v luči prilagajanja spremembam v okolju: trenutno stanje in pogled v prihodnost;
 • Janez Krč: Možnosti zmanjšanja vpliva strojne sečnje na gozdna tla kot dejavnika uspešne obnove  
 • sestojev;
 • Miha Humar: Les lubadark – priložnost ali katastrofa.

Zbornik si lahko brezplačno presete s spleta:

Na srečanju so poleg akademikov sodelovali predstavniki vseh vidnejših gozdarskih institucij s področij gozdarstva in lesarstva: Gozdarskega inštituta Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive vire ter Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Lesarskega grozda GZS, novoustanovljena družba Slovenski državni gozdovi d.o.o., Kmetijsko gozdarske zbornice in predstavniki gozdnih semenarjev in drevesničarjev.