Husqvarna 560XP Mark II

Združenje večjih gozdnih posesti

Logotip združenja večjih gozdnih posestiZdruženje večjih gozdnih posesti je društvo, ki povezuje lastnike gozdov, ki imajo v lasti vsaj 200 ha gozdov na območju Republike Slovenije. Osnovni namen združenja je zastopanje in usklajevanje interesov svojih članov in pospeševanje razvoja zasebnega sektorja gozdarstva kot sestavnega dela razvoja podeželja, osnovno poslanstvo pa je povezovanje lastnikov gozdov, ki iz gozda pridobivajo pomemben del prihodkov.

Društvo si prizadeva za kakovosten in učinkovit dialog med lastniki večjih gozdnih posesti in različnimi javnostmi, ki imajo neposreden ali posreden interes v povezavi z gozdovi. Združenje krepi pozitivne učinke ekonomskega in trajnostnega upravljanja z gozdovi v zasebni lasti in utrjuje in krepi gospodarsko moč večjih gozdnih posesti ob upoštevanju načel trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti gozdov. Prav tako pa pospešuje izobraževanje in usposabljanje na področju gozdarstva in upravljanja z gozdovi ter skrbi za popularizacijo trajnostne rabe gozdnih proizvodov, še posebej lesa.

Združenje je bilo ustanovljeno 27. marca 2015 na ustanovni skupščini na Bledu.

Združenje večjih gozdnih posesti
Trubarjeva 27
1000 Ljubljana

Predsednik: Staš Javornik.
Telefon: 041 546 663.
E-pošta: info@zvgp.si
www.zvgp.si

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem