Oglas odgovorna raba gozdov

Iskanje gozdne parcele

Gozdne parcele, za razliko od zazidljivih parcel, običajno niso označene z mejniki. Zato številni lastniki ne vedo natančno, kje parcela leži, čeprav so po zakonu dolžni vzdrževati oznake mej. To je velika težava pri gospodarjenju z gozdom, saj je lastnik odgovoren, da se morebitna dela (sečnja, gojitvena dela) ne izvajajo na tuji parceli.

Če želimo ugotoviti, kje so meje parcele, moramo sprožiti postopek urejanja in evidentiranja mej pri Geodetski upravi RS. Postopek vodi geodet oz. geodetsko podjetje, v njem pa morajo sodelovati tudi lastniki vseh sosednjih parcel. Postopek je lahko zapleten in drag.

Okvirno lahko lokacijo parcele ugotovimo tudi sami, s pomočjo zemljiškega katastra. Zemljiški kataster je osnovna uradna evidenca o zemljiščih, ki vsebuje podatke o zemljiščih oz. parcelah. V katastru zapisani podatki so lega, oblika, površina, mere, katastrski razred in podatki o lastnikih zemljišč. Sestavni del katastra je tudi karta z natančnimi podatki o legi parcele oz. ortofoto posnetek (zračni posnetek). Na osnovi karte lahko sami, z nekaj spretnosti, v naravi okvirno določimo lego parcele.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem