Husqvarna 560XP Mark II

Drugi gozdni proizvodi

Gozd nam nudi številne proizvode, ki pa nimajo pomembnejše vloge pri gospodarjenju z gozdom. To so lubje, smola, iglice, okrasje, stelja, kamenje.

Lubje je običajno postranski proizvod, ki ga dobimo z lupljenjem posekanega drevja. Lupljenje je zahtevno opravilo in ga v gozdu le redko izvajamo. Običajno se hlod olupi na žagah oz. pred predelavo s posebnimi stroji. Lubje lahko uporabimo za pridobivanje čreslovin in za kurjavo. V redkih primerih se uporablja v domači obrti in za okrasje. V hortikulturi se uporablja za zastiranje tal.

Smolo le še redko pridobivamo v gozdu. Pridobivanje smole pusti na drevesih posledice, ki zmanjšajo kakovost lesa ali ga popolnoma razvrednotijo. Zato smolarimo le na drevesih slabše kakovosti. Smola se uporablja kot surovina v kemični industriji. Za pridobivanje smole so najbolj primerni bori.

Iglice posekanih smrek in jelk lahko uporabimo za pridobivanje eteričnega olja. Eterično olje pridobimo z destilacijo.

Gozd je vir številnih okrasnih materialov. Za okrasje uporabljamo veje, storže, kamenje, želod, žir in drugo. Gozd je tudi vir novoletnih smrečic, ki pa jih ni dovoljeno prosto nabirati. Katere smrečice je dovoljeno uporabiti za okras, določi Zavod za gozdove Slovenije.

Nabiranju stelje - steljarjenju - se izogibamo, ker s tem siromašimo gozdna tla. Hranilne in mineralne snovi v gozdu krožijo skozi listje. Če listje neprestano odstranjujemo siromašimo tla, kar se pozna na priraščanju dreves in vpliva na količino in kakovost lesa, ki ga iz gozda pridobimo.