Uniforest

Odkupne cene drugega okroglega industrijskega lesa

Statistični urad RS mesečno objavlja podatke o povprečnih odkupnih cenah lesa. Podatki so na voljo od leta 2006. Podatki veljajo za odkup lesa iz zasebnih gozdov na kamionski cesti.

Slika: Gibanje povprečnih odkupnih cen drugega okroglega tehničnega lesa iglavcev in listavcev v €/m3 (vir: SURS)

gibanje povprečnih odkupnih cen drugega okroglega tehničnega lesa

Preglednica: Povprečne odkupne cene drugega okroglega tehničnega lesa iglavcev in listavcev v €/m3 (vir: SURS)

Mesec Okrogel industrijski les – iglavci Okrogel industrijski les – listavci
jul.19 45,59 41,64
avg.19 43,36 40,87
sep.19 43,56 40,72
okt.19 43,68 44,04
nov.19 46,05 45,26
dec.19 42,01 46,33
jan.20 46,58 41,71
feb.20 48,11 41,97
mar.20 49,30 42,01
apr.20 NP 38,47
maj.20 NP 37,66
jun.20 39,00 38,75
jul.20 41,40 34,43

 

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem