Oglas odgovorna raba gozdov

Lesni sekanci

Sekanci so kosi lesa veliki do 10 cm. Velikost je odvisna od kotla oz. peči, v kateri jih bomo kurili. Sekance pridobimo v strojih za izdelavo sekancev, ki les sesekajo. Za sekance se uporablja lesna biomasa, kot je droben les, les slabše kakovosti in lesni ostanki. V gozdu so primerno gradivo za sekance sečni ostanki, kot so drobne veje, droben les iz redčenja letvenjakov in mlajših drogovnjakov in les pridobljen iz mlajših panjevskih gozdov.

Sekanci se proizvajajo iz lesa listavcev in lesa iglavcev. Njihova kakovost je odvisna od uporabljenega lesa.

Sekanci se v večini uporabljajo za ogrevanje. Ker gre za les, imajo na okolje enak vpliv kot drva. Sodijo med okolju prijazna goriva. Uporabljamo jih za ogrevanje individualnih stanovanjskih stavb, v toplarnah in za proizvodnjo elektrike v termoelektrarnah. Njihova prednost pred drvmi je pri pečeh centralne kurjave v stanovanjskih hišah, da so peči lahko povsem avtomatizirane, saj se vzpostavi sistem transporta iz zalogovnika.

Energijska vrednost sekancev je med 3,5 in 4,5 kWh/kg pri 20 do 25 % vlažnosti. Sekanci naj bi imeli med 10 in 30 % vlage. Več kot je vlage, več energije se porabi za izparevanje vode in manjši je učinek ogrevanja.

Sekanci se lahko uporabljajo tudi v hortikulturi in pri urejanju vrtov kot sredstvo za zastiranje. Z njimi preprečujemo razvoj plevelov, skrbimo, da se tla ne izsušujejo in zaviramo erozijo.

Izdelava sekancev

Za izdelavo sekancev se uporabljajo sekalniki in drobilniki. To so stroji, ki razsekajo ali zdrobijo les v sekance. Na velikih skladiščih lesa se uporabljajo stacionarni sekalniki. Pri nas so pogostejši premični sekalniki, ki so na tovornjaku ali prikolici in jih je mogoče prevažati. Tako lahko stroj prepeljemo na gozdno cesto ali gozdno skladišče, kjer les predela v sekance, ki jih odpeljemo iz gozda neposredno h kupcu ali pa na skladišče. Tak način zmanjšuje transportne stroške in poenostavlja proizvodnjo. Manjše sekalnike je mogoče priključiti na traktor in so še bolj mobilni.

Kolutni sekalniki proizvajajo večinoma sekance velikosti od 0,3 do 4,5 cm. So manj zmogljivi in primerni za proizvodnjo sekancev iz tanjšega lesa in za manjše količine. Bobenski sekalniki proizvajajo sekance večinoma do velikosti 6,5 cm. Ti sekalniki so zmogljivejši in so primerni za industrijsko proizvodnjo.