Oglas odgovorna raba gozdov

Sušenje drv

Za kurjenje moramo imeti čim bolj suh les. Pri gorenju mokrega lesa se del energije porabi za izhlapevanje vode in toplotni učinek gorenja je manjši.

Običajno sušimo les za drva, ko ga razcepimo. Razcepljene metrske cepanice zložimo v pokrite in zračne skladovnice, kjer se suši vsaj 6 mesecev. Če izdelamo iz cepanic polena, jih prav tako zložimo v pokrite in zračne skladovnice in sušimo vsaj 6 mesecev, najbolje pa je, da se les suši vsaj eno leto, pri nekaterih vrstah, kot je hrast, pa dve leti. Najboljše mesto je na južni strani objekta. Sušenje bo hitrejše, če bo les na soncu. Suha drva so pripravljena za prodajo ali uporabo.

Les za drva se lahko suši tudi v sušilnicah, ki so ogrevane in umetno zračene. Takšno sušenje je hitrejše vendar dražje in do okolja manj prijazno, kot sušenje na prostem.

Sušimo vedno razcepljen les ali polena. Razcepljen in razžagan les se suši bistveno hitreje, kot les v obliki goli ali v metrskih hlodičih.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem