Oglas odgovorna raba gozdov

Povezave

  • Varstvo gozdov - spletni priročnik za prepoznavanje bolezni in škodljivcev na gozdnem drevju.
  • WoodChainManager - spletno orodje za izračun normativov, kalkulacije stroškov in izdelavo interaktivnih opisov gozdno-lesnih verig.
  • Lifegenmon - projekt, ki želi vzpostaviti smernice, orodja in modele za genetski monitoring gozdov. Projekt vodi Gozdarski inštitut Slovenije.
  • Pregledovalnik podatkov o gozdovih - spletna aplikacija s podatki o gozdovih za lastnike gozdov. 
  • Leaf whispers - spletni dnevnik mladega slovenskega gozdarja o njegovih izkušnjah z gozdarstvom in o gozdarski politiki (besedila pretežno v angleščini). 
  • Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire - predstavitev študija gozdarstva in raziskovalne dejavnosti na področju gozdarstva.
  • SloWolf - raziskovanje volkov v Sloveniji. Predstavitev volkov in njihovega življenja v Sloveniji. 
  • Zavod za gozdove Slovenije - krovna državna organizacija, ki načrtuje upravljanje s slovenskimi gozdovi in odreja sečnjo dreves. 
  • Vrt in narava - portal za ljubiteljske vrtnarje in ljubitelje vrtov z nasveti, kako urediti vrt, gojiti rastline in vsak dan uživati v domačem vrtu.

Tuje povezave