Husqvarna 560XP Mark II

Gozdarska podjetja

Z izvajanjem del v gozdu se ukvarjajo izvajalska podjetja. Na trgu deluje veliko število gozdarskih podjetij, ki se ukvarjajo s sečnjo, spravilom in trgovanjem z lesom. Poleg velikih podjetij, ki so se razvila iz nekdanjih gozdnih gospodarstev, na trgu deluje veliko število samostojnih podjetnikov in manjših gozdarskih podjetij.

Zaradi stroškov transporta gozdarska podjetja običajno delujejo le na omejenem območju okoli svojega sedeža. Le v primeru večjih količin so pripravljena svoje storitve opraviti tudi drugje. Opremljenost podjetij je različna. Večja podjetja in nekateri posamezniki premorejo sodobne stroje za sečnjo in spravilo, ki omogočajo hitro delo na večjih površinah, večina pa jih je opremljena z motornimi žagami in prilagojenimi kmetijskimi traktorji.

Cene dela so odvisne od ponudbe in povpraševanja in od zahtevnosti sečnje in spravila. Ker je konkurenca velika, je smiselno cene vedno preveriti pri več izvajalcih.


Sečnja in spravilo lesa

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem