Oglas odgovorna raba gozdov

Tečaji za varno delo v gozdu

ŠtorDelo, ki ga opravljamo v gozdu, sodi med bolj nevarna dela. Poklic sekača je med najbolj nevarnimi poklici in v primeru nesreče so poškodbe zelo hude, pogosto tudi smrtne. Profesionalni sekači imajo opravljeno ustrezno šolanje in številne tečaje, poleg tega pa imajo veliko prakse, saj v gozdu delajo tako rekoč vsak dan. Drugače pa je pri tistih, ki občasno delajo gozdu. To so običajno lastniki gozdov ali njihovi družinski člani, ki nimajo ustrezne izobrazbe.

Za lastnike gozdov in druge pripravlja Zavod za gozdove Slovenije vsako leto tečaje o varnem delu v gozdu. Na tečajih se tečajniki spoznajo z orodjem in varnostjo pri delu z motorno žago, spravilu lesa, delu z gozdarsko prikolico, pri delu z gojitvenimi orodji in pri delu v gozdovih, ki so jih poškodovale ujme. Tečaji so enodnevni, dvodnevni ali tridnevni. Tečaji so osnovni ali nadaljevalni. Na tečaje morajo udeleženci prinesti svojo osebno varovalno opremo in motorno žago, če gre za tečaje varnega dela z motorno žago.

Zavod za gozdove vsako leto pripravi program izobraževanj, njihov obseg in število ponovitev. Tečaji se med posameznimi leti nekoliko razlikujejo. Okvirno pa so na voljo naslednji tečaji.

Začetni tečaj Varno delo z motorno žago

Začetni tečaj varnega dela z motorno žago je namenjen vsem, ki še nimajo izkušenj s podiranjem drevja in želijo pridobiti osnovno znanje. Udeleženci tečaja se najprej spoznajo z motorno žago, njenim delovanjem in vzdrževanjem. Sledi teoretično spoznavanje varne sečnje dreves. Tečajniki spoznajo pravila dela z motorno žago, osebno varovalno opremo in ukrepe, tehnike podiranja, tehnike kleščenja, kako izvajati gozdni red in varnost pri delu s praktičnim prikazom. Drugi dan je posvečen praktičnemu delu po skupinah.

Trajanje: 2 dni (16 pedagoških ur).

Nadaljevalni tečaj Varno delo z motorno žago gozdarstva

Nadaljevalni tečaj je namenjen vsem, ki so že osvojili osnove podiranja drevja. Tečajniki se bolj podrobno spoznajo z motorno žago, njenim delovanjem in vzdrževanjem. Sledijo osnove varne sečnje dreves v zahtevnejših razmerah, s poudarki na varnem podiranju dreves in kleščenju. Tečajniki so deležni praktičnega prikaza podiranja in kleščenja dreves. Drugi dan je namenjen praktičnemu delu po skupinah.

Trajanje: 2 dni (16 pedagoških ur).

Tečaj Varno delo z motorno žago

Tečaj traja tri dni in vsebuje teme, ki jih imata začetni in nadaljevalni tečaj. Poleg praktičnega dela vsebuje tudi praktično usposabljanje.

Trajanje: 3 dni (24 pedagoških ur).

Tečaj Varno delo z motorno žago v nevarnih razmerah – ujma (snegolom, vetrolom, žledolom)

Tečaj je namenjen vsem, ki se želijo usposobiti za delo v gozdovih, ki so jih prizadele ujme. Tečaj je sestavljen iz praktičnih prikazov najbolj tipičnih tehnik dela v nevarnih razmerah. Tečajniki se seznanijo s tehniko dela pri izruvanih drevesih, močno napetih drevesih, pri skupinah polomljenih dreves in pri drevesih s polomljenimi krošnjami.

Trajanje: 1 dan (6 pedagoških ur).

Tečaj Varno delo s traktorjem

V teoretičnem delu se tečajniki spoznajo z nevarnostmi pri delu s traktorjem, varovalno opremo, delom traktorja v različnih pogojih in pravilnim vzdrževanjem. Sledi praktični del, kjer spoznajo tehnike dela pri spravilu po ravnem terenu, pri privlačevanju lesa navzgor in navzdol, pri privlačevanju lesa z izogibanjem pomladitvenim jedrom in pri spravilu zelo debelih hlodov.

Trajanje: 1 dan (8 pedagoških ur)

Tečaj Varno delo z gozdarsko prikolico

Tečaj je namenjen vsem, ki za spravilo in prevoz lesa uporabljajo traktor z gozdarsko prikolico. Tečajniki se spoznajo z nakladalno napravo, sestavnimi deli gozdarske prikolice, tehnikami dela in vzdrževanjem. Drugi dan je namenjen praktičnim prikazom in delu z gozdarsko prikolico pod nadzorom predavatelja.

Trajanje: 2 dni (16 pedagoških ur).

Tečaj Varno delo z gojitvenimi orodji

V teoretičnem delu tečaja se tečajniki seznanijo z z razvojnimi fazami gozda, gojitvenimi ukrepi, tehnikami dela, orodjem in stroji, ki se uporabljajo pri gojitvenih delih in njihovim vzdrževanjem. V praktičnem delu pod nadzorom izvedejo dela s stroji in orodji.

Trajanje: 1 dan (8 pedagoških ur).