Husqvarna 450ii

Dosežene cene na licitaciji lesa

V Slovenj Gradcu vsako leto poteka licitacija lesa na kateri se prodajajo vrednejši sortimenti. Posamezni hlodi dosegajo višje cene, kot bi zanje sicer ponudili odkupovalci lesa.

Licitacija poteka vsako leto v Slovenj Gradcu. Značilnost dražbe je, da kupci oddajo ponudbe v zaprtih kuvertah. Organizator na dan odpiranja ponudb izbere najvišje ponudbe za posamezne hlode. Na ta način se prepreči špekuliranje s cenami. Kupec mora podati svojo najvišjo ceno, v primeru špekuliranja pa tvega, da bo hlod kupil nekdo drug, ki je ponudil višjo ceno.

Zadnja licitacija je potekala januarja 2022.

Preglednica: Rezultati 16. licitacije vrednejšega lesa - 2022 (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Drevesna vrsta Povprečna cena (€/m3) Najvišja cena (€/m3) Št. hlodov Volumen (m3) Število ponudb
Črni oreh 1.044 2.233 17 10,49 124
Dob 754 1.808 195 283,24 1.751
Graden 514 1.707 1.942 1.946,71 13.133
Oreh 514 4.444 193 146,54 956
Gorski javor 513 23.800 1.057 1.042,20 3.562
Sliva 510 1.888 27 2,67 49
Tisa 464 951 10 2,45 20
Brek 388 921 26 15,27 77
Poljski brest 382 666 5 6,22 9
Črni topol 360 469 4 5,48 9
Gorski brest 343 1.666 165 176,35 606
Rdeči hrast 301 420 10 16,20 48
Macesen 284 1.140 191 225,99 1.057
Hruška 272 750 135 67,03 430
Smreka 259 1.111 1.042 1.690,80 5.815
Jelka 224 505 48 88,09 221
Jablana 219 358 4 1,76 8
Kostanj 210 1.404 34 41,34 80
Robinija 208 672 85 49,22 412
Rdeči bor 180 500 91 102,82 397
Akacija* 178 322 13 7,69 60
Češnja 177 1.177 117 86,41 270
Veliki jesen 175 1.251 577 559,41 1.638
Ostrolistni javor 153 300 15 14,97 21
Cipresa 153 251 4 5,59 8
Lipa 144 300 22 28,29 37
Bukev 132 373 36 56,12 67
Črna jelša 125 416 33 17,66 61
Duglazija 94 101 23 26,62 39
- - - - - -
Panj 543 607 2 2,00 6
Mokovec 383 383 1 0,80 2
Murva 288 400 2 2,49 8
Bršljan 255 255 1 0,09 1
Bodika 193 310 2 0,08 2
Črni bor 145 145 2 3,19 9
Breza 121 121 1 0,55 1
Leska 110 110 1 0,03 1
Beli gaber 90 90 1 2,10 1

* Organizatorji nekatere hlode robinije napačno določijo kot akacijo.

Preglednica: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2018 dalje v €/m3 (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Drevesna vrsta 2018 2019 2020 2021 2022
Brek 280 286 317 254 388
Bukev 176 123 114 100 132
Češnja 158 264 357 188 177
Črna jelša 95 90 104 76 125
Dob 477 507 397 431 754
Gorski brest 272 251 195 302 343
Gorski javor 364 645 457 383 513
Graden 335 313 255 272 514
Hruška 226 246 256 251 272
Jablana 421 497 283 169 219
Jelka 116 113 132 208 224
Kostanj 156 235 159 154 210
Lipa 166 116 117 111 144
Macesen 185 220 202 239 284
Oreh 337 371 442 304 514
Rdeči bor 120 178 121 115 180
Smreka 194 201 200 219 259
Veliki jesen 147 194 168 126 175

Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 1. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Dosežene cene na dražbi lesa od leta 2012

Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 2. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Dosežene cene na dražbi lesa od leta 2012

Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 3. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Dosežene cene na dražbi lesa od leta 2012

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa