Dosežene cene na licitaciji lesa

V Slovenj Gradcu vsako leto poteka licitacija lesa na kateri se prodajajo vrednejši sortimenti. Posamezni hlodi dosegajo višje cene, kot bi zanje sicer ponudili odkupovalci lesa.

Licitacija poteka vsako leto v Slovenj Gradcu. Značilnost dražbe je, da kupci oddajo ponudbe v zaprtih kuvertah. Organizator na dan odpiranja ponudb izbere najvišje ponudbe za posamezne hlode. Na ta način se prepreči špekuliranje s cenami. Kupec mora podati svojo najvišjo ceno, v primeru špekuliranja pa tvega, da bo hlod kupil nekdo drug, ki je ponudil višjo ceno.

Zadnja licitacija je potekala januarja 2018.

Preglednica: Rezultati 12. dražbe vrednejšega lesa - 2018 (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Drevesna vrsta Povprečna cena (€/m3) Najvišja cena (€/m3) Št. hlodov Volumen (m3) Število ponudb
Črni oreh 696 1.042 4 2,56 25
Dob 477 1.120 107 133,83 530
Gorski javor 364 11.833 382 353,55 1.092
Oreh 337 2.076 138 99,25 316
Graden 335 1.355 1.335 1.335,22 5.324
Skorš 316 421 3 0,97 9
Brek 280 586 25 11,75 46
Gorski brest 272 484 35 36,07 124
Hruška 226 586 107 46,88 344
Smreka 194 815 322 503,40 1.344
Macesen 185 1.338 150 112,90 392
Bukev 176 296 14 20,58 34
Lipa 166 472 6 6,33 13
Češnja 158 777 33 23,31 40
Kostanj 156 477 19 15,34 32
Veliki jesen 147 411 89 93,55 213
Rdeči bor 120 282 13 14,35 27
Jelka 116 284 21 32,20 49
- - - - - -
Dren 2.125 2.125 1 0,01 1
Črni topol 487 722 2 11,59 7
Jablana 421 421 1 0,13 1
Fosilni hrast 401 511 4 3,60 4
Sliva 336 451 2 0,41 2
Panj 313 385 4 4,00 8
Gorska sekvoja 310 310 1 3,01 3
Beli gaber 225 225 1 1,05 3
Cipresa 210 210 1 0,55 1
Črni gaber 136 186 2 0,91 3
Rdeči hrast 115 140 2 1,5 2
Ostrolistni javor 100 100 1 0,61 1
Črna jelša 95 95 1 1,06 1
Črni bor 90 90 1 0,66 1
Črna murva 85 85 1 0,21 1

 

Knjiga Čaji dobre misli Terezije Nikolčič