Uniforest

Dosežene cene na licitaciji lesa

V Slovenj Gradcu vsako leto poteka licitacija lesa na kateri se prodajajo vrednejši sortimenti. Posamezni hlodi dosegajo višje cene, kot bi zanje sicer ponudili odkupovalci lesa.

Licitacija poteka vsako leto v Slovenj Gradcu. Značilnost dražbe je, da kupci oddajo ponudbe v zaprtih kuvertah. Organizator na dan odpiranja ponudb izbere najvišje ponudbe za posamezne hlode. Na ta način se prepreči špekuliranje s cenami. Kupec mora podati svojo najvišjo ceno, v primeru špekuliranja pa tvega, da bo hlod kupil nekdo drug, ki je ponudil višjo ceno.

Zadnja licitacija je potekala januarja 2019.

Preglednica: Rezultati 13. licitacije vrednejšega lesa - 2019 (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Drevesna vrsta Povprečna cena (€/m3) Najvišja cena (€/m3) Št. hlodov Volumen (m3) Število ponudb
Gorski javor 645 9.275 390 389,82 1.389
Dob 507 1.054 126 198,42 595
Jablana 497 811 11 2,73 18
Oreh 371 3.212 98 83,30 238
Črni gaber 371 811 5 3,19 9
Graden 313 1.002 1.732 1.626,31 6.297
Brek 286 427 18 11,05 25
Češnja 264 451 27 22,32 44
Gorski brest 251 1.234 114 109,49 422
Hruška 246 600 60 28,36 152
Kostanj 235 538 24 18,67 46
Macesen 220 1.375 216 232,89 567
Smreka 201 787 310 502,54 1.531
Veliki jesen 194 535 189 181,91 828
Rdeči bor 178 602 12 15,55 37
Poljski brest 148 232 7 4,24 22
Bukev 123 389 20 23,96 36
Lipa 116 188 19 22,27 36
Jelka 113 350 20 23,65 53
Črna jelša 90 111 8 6,60 10
           
Panj 108 152 3 3,00 5
Tisa 751 751 2 0,32 2
Cipresa 316 371 2 0,94 2
Ostrolistni javor 196 280 2 2,21 2
Sliva 421 421 1 0,09 1
Skorš 371 371 1 0,89 3
Beli gaber 189 189 1 1,19 2
Rdeči hrast 152 152 1 1,99 2
Črni oreh 108 108 1 0,96 1

Preglednica: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3 (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Drevesna vrsta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Brek 380 356 353 340 346 346 280 286
Bukev 132 77 99 106 114 138 176 123
Češnja 239 153 190 156 261 212 158 264
Črna jelša 148 50 / / 198 137 95 90
Dob 336 / / / 423 494 477 507
Gorski brest 272 206 296 170 285 232 272 251
Gorski javor 422 356 504 314 432 491 364 645
Graden 224 202 241 300 306 352 335 313
Hruška 191 189 239 286 248 186 226 246
Jablana 330 387 / 186 772 421 421 497
Jelka 114 85 145 110 164 146 116 113
Kostanj 192 196 168 361 262 218 156 235
Lipa 106 83 139 131 136 138 166 116
Macesen 247 192 243 232 215 336 185 220
Oreh 722 518 508 465 423 452 337 371
Rdeči bor 87 96 / 119 113 132 120 178
Smreka 233 206 199 169 157 150 194 201
Veliki jesen 142 123 140 160 199 128 147 194

Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 1. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Dosežene cene na dražbi lesa od leta 2012

Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 2. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Dosežene cene na dražbi lesa od leta 2012