Dosežene cene na licitaciji lesa

V Slovenj Gradcu vsako leto poteka licitacija lesa na kateri se prodajajo vrednejši sortimenti. Posamezni hlodi dosegajo višje cene, kot bi zanje sicer ponudili odkupovalci lesa.

Licitacija poteka vsako leto v Slovenj Gradcu. Značilnost dražbe je, da kupci oddajo ponudbe v zaprtih kuvertah. Organizator na dan odpiranja ponudb izbere najvišje ponudbe za posamezne hlode. Na ta način se prepreči špekuliranje s cenami. Kupec mora podati svojo najvišjo ceno, v primeru špekuliranja pa tvega, da bo hlod kupil nekdo drug, ki je ponudil višjo ceno.

Zadnja licitacija je potekala januarja 2020.

Preglednica: Rezultati 14. licitacije vrednejšega lesa - 2020 (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Drevesna vrsta Povprečna cena (€/m3) Najvišja cena (€/m3) Št. hlodov Volumen (m3) Število ponudb
Sliva 574 721 9 1,04 13
Tisa 491 851 16 3,73 30
Gorski javor 457 14.414 1.074 1.024,75 2.806
Oreh 442 5.720 152 124,08 387
Dob 397 1.251 222 266,74 1.025
Češnja 357 1.101 29 3.029,00 68
Brek 317 751 8 4,78 16
Jablana 283 455 9 1,65 16
Robinija 265 412 21 13,62 134
Hruška 256 423 134 66,48 414
Graden 255 1.736 2.333 2.172,94 8.906
Macesen 202 1.405 301 343,72 777
Smreka 200 910 817 1.441,13 3.642
Gorski brest 195 1.058 166 150,14 436
Črni gaber 190 248 7 3,06 11
Veliki jesen 168 3.127 646 663,47 1.811
Kostanj 159 590 35 23,98 60
Jelka 132 368 41 65,66 110
Rdeči bor 121 300 42 54,17 94
Lipa 117 421 61 61,55 165
Rdeči hrast 115 280 12 15,12 15
Bukev 114 313 38 65,02 45
Črna jelša 104 141 4 4,50 6
           
Dolgopecljati brest 105 121 3 3,35 3
Cipresa 515 515 2 1,26 2
Črni topol 203 317 2 4,15 2
Ostrolistni javor 200 200 1 0,69 1
Cedra 141 141 1 0,92 1
Črni bor 131 131 1 0,62 1
Skorš 112 112 1 0,74 1
Glog 71 71 1 0,33 1
Panj 350 350 1 1,00 2

Preglednica: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2016 dalje v €/m3 (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Drevesna vrsta 2016 2017 2018 2019 2020
Brek 346 346 280 286 317
Bukev 114 138 176 123 114
Češnja 261 212 158 264 357
Črna jelša 198 137 95 90 104
Dob 423 494 477 507 397
Gorski brest 285 232 272 251 195
Gorski javor 432 491 364 645 457
Graden 306 352 335 313 255
Hruška 248 186 226 246 256
Jablana 772 421 421 497 283
Jelka 164 146 116 113 132
Kostanj 262 218 156 235 159
Lipa 136 138 166 116 117
Macesen 215 336 185 220 202
Oreh 423 452 337 371 442
Rdeči bor 113 132 120 178 121
Smreka 157 150 194 201 200
Veliki jesen 199 128 147 194 168

Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 1. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Dosežene cene na dražbi lesa od leta 2012

Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 2. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Dosežene cene na dražbi lesa od leta 2012

Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 3. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Dosežene cene na dražbi lesa od leta 2012

 

Intergozd - vaš drzužabnik v gozdu