Rezultati 18. dražbe lesa v Slovenj Gradcu – 2024

27.02.2024

Hlodi na dražbi

Osemnajsta licitacija vrednejšega lesa, ki vsako leto poteka v Slovenj Gradcu, je, tako kot prejšnje, ponovno pokazala, da v slovenskih gozdovih raste visokokakovosten les, ki lahko na trgu dosega visoke cene. Čeprav letos rekordi niso bili preseženi, manjša pa je bila tudi količina pripeljanega lesa, pa so lahko prodajalci zadovoljni z izkupičkom. Je pa dražba nakazala, da se trg z lesom ohlaja. Letos je kupec za najdražji hlod odštel skoraj 10.000 €.

Vsakoletno dražbo organizirajo Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Zavod za gozdove RS. Namenjena je prodaji najkakovostnejšega lesa, ki na trgu dosega najvišje cene. Gre za izjemen les, ki se uporablja za izdelke z višjo dodano vrednostjo, kot so glasbila, pohištvo, izdelki za uporabo pri izdelavi vozil, plovil ipd.

Pogled na licitacijo lesa 2024

Pogled na dražbo lesa 2024

Navajeni smo, da najvišje cene dosega gorski javor, ki je rebraš. Lastnik najdražjega hloda, ki ga je pripeljal na dražbo iz Bosne in Hercegovine, je iztržil 9.960,64 €. Drugi najdražji hlod, prav tako gorski javor, je dosegel 8.397,48 €, rasel pa je v okoli Trbovelj. Na tretjem mestu pa je bil hlod smreke iz okolice Slovenj Gradca, ki je bil prodan za 6.918,53 €.

Zmagovalni hlod licitacije lesa 2024

Zmagovalni hlod licitacije lesa 2024
Najdražje prodani hlod gorskega javorja rebraša

Najvišje cene na m3 so dosegli gorski javor (6.500 €/m3), oreh (2.677 €/m3), dob (2.179 €/m3) in graden (1.751 €/m3). Najvišje povprečne cene pa so dosegli dob (595 €/m3), gorski javor (464 €/m3), črni oreh (464 €/m3) in graden (442 €/m3).

Najdražji hlod smreke
Hlod smreke, ki je dosegel rekordno ceno: dolžina 11 m, premer 89 cm, 6,84 m3, 6.918 €

Po količini je bilo prodanega največ gradna (2.018 m3) in smreke (1.525 m3). Prodajalci pa so pripeljali največ hlodov gradna (1.911), smreke (997) in macesna (604). Kupci so največ ponudb dali za hlode gradna (8.123), smreke (3.572), doba (2.350), velikega jesena (2.219) in macesna (2.091). V povprečju je bilo največ ponudb za posamezni hlod za dob (6,3) in veliki jesen (5,2).

Preglednica: Rezultati 18. licitacije vrednejšega lesa (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Drevesna vrsta Povprečna cena (€/m3) Najvišja cena (€/m3) Št. hlodov Volumen (m3) Število ponudb Število ponudb na hlod
Dob 595 2.179 373 478,87 2.350 6,30
Gorski javor 464 6.500 540 523,71 540 1,00
Črni oreh 464 1.682 47 25,21 191 4,06
Graden 442 1.751 1.911 2.018,14 8.123 4,25
Ostrolistni javor 433 1.108 4 5,56 7 1,75
Gorski brest 306 1.828 167 139,69 592 3,54
Sliva 304 705 13 1,11 20 1,54
Smreka 268 1.240 997 1.525,61 3.572 3,58
Duglazija 247 951 32 50,45 49 1,53
Hruška 243 588 109 44,69 249 2,28
Oreh 236 2.677 137 115,40 329 2,40
Macesen 222 888 604 536,57 2.091 3,46
Robinija 213 424 82 37,99 284 3,46
Veliki jesen 197 1.431 424 405,64 2.219 5,23
Jelka 191 677 111 188,53 287 2,59
Češnja 180 1.334 113 75,66 199 1,76
Rdeči bor 158 333 40 39,69 72 1,80
Lipa 156 771 60 68,24 179 2,98
Kostanj 146 401 53 47,39 82 1,55
Bukev 126 333 62 88,15 207 3,34
Cipresa 119 160 8 5,97 9 1,13
Črna jelša 115 401 30 17,48 41 1,37
Jablana 111 188 6 2,39 6 1,00
Zeleni bor 110 210 13 22,20 27 2,08
- - - - - - -
Poljski brest 97 100 3 1,47 3 1,00
Sekvoja 250 334 3 6,95 9 3,00
Dud 526 280 3 2,12 5 1,67
Brek 579 755 2 2,22 9 4,50
Črni topol 124 155 2 6,50 2 1,00
Črni bor 183 183 2 3,80 4 2,00
Skorš 255 410 2 0,64 3 1,50
Ginko 138 176 2 0,93 3 1,50
Črna murva 358 358 2 3,71 3 1,50
Tisa 1.008 1.008 1 2,10 5 5,00
Cedra 92 92 1 1,07 1 1,00
Marelica 869 869 1 0,12 2 2,00
Mokovec 212 212 1 2,69 1 1,00

Dražbe se je letos udeležilo 760 lastnikov iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine, ki so pripeljali 6.854 hlodov v skupnem volumnu 7.153 m3. V povprečju je vsak lastnik pripeljal 9 hlodov, kar je nekoliko manj kot lani, a je bilo pa v povprečju na posamezni hlod nekoliko več oddanih ponudb (3,34). Volumen prodanega lesa je znašal 6.499 m3, skupna prodajna vrednost pa je bila 2,25 milijona evrov. Povprečna dosežena cena dražbe je znašala 345 €/m3, kar je 4 % manj kot lani in 12 % manj kot leta 2022, ko je bila najvišja do sedaj. Neprodanih je ostalo 893 hlodov, ki gredo v drugi krog prodaje.

Hlod hruške

Smrekov hlod

Hlod oreha

hloda gradna

Hlod marelice na licitaciji

velik hlod

Hlod češnje na licitaciji

Hlod duglazije

Dražbe se je udeležilo 56 kupcev iz Slovenije (18), Avstrije (13), Italije (11), Nemčije (3), Madžarske (3), Švice (2), Hrvaške (2) in po eden iz Češke, Poljske, Portugalske in Srbije. Preko slovenskega zastopnika so les kupovali tudi Kitajci. Največ lesa, skoraj 1.000 m3, je kupilo podjetje iz Madžarske. Manjkala pa sta kupca iz Italije in Nemčije, ki sta običajno dajala najvišje ponudbe, ker še nista prodala furnirja iz lesa, ki sta ga kupila lansko leto.

Hlodi na dražbi

Organizatorji so opozorili na dejstvo, da so letos bili deležni inšpekcijskega nadzora, ki je ugotovil, da uporaba zemljišča za licitacijo ni v skladu z občinskim OPN, kar pomeni, da če občina ne bo uspela urediti OPN ali poiskati druge rešitve, naslednje leto licitacija ne bo potekala v Slovenj Gradcu, temveč bodo organizatorji prisiljeni poiskati lokacijo izven Slovenjgraškega območja.