Uniforest

Odkupne cene lesa za kurjavo

Statistični urad RS mesečno objavlja podatke o povprečnih odkupnih cenah lesa. Podatki so na voljo od leta 2006. Podatki veljajo za odkup lesa iz zasebnih gozdov na kamionski cesti.

Slika: Gibanje povprečne odkupne cene lesa za kurjavo (drva, sekanci, peleti) v €/m3 (vir: SURS)

Gibanje odkupnih cen lesa za kurjavo

Preglednica: Povprečne odkupne cene lesa za kurjavo (drva, sekanci, peleti) v €/m3 (vir: SURS)

Mesec Les za kurjavo
jul.19 44,35
avg.19 37,15
sep.19 40,01
okt.19 41,92
nov.19 40,85
dec.19 44,80
jan.20 44,36
feb.20 42,29
mar.20 41,66
apr.20 37,25
maj.20 38,09
jun.20 NP
jul.20 38,57