Husqvarna 560XP Mark II

Društva lastnikov gozdov

Društva lastnikov gozdov so oblika povezovanja lastnikov gozdov. Njihov namen je, da s povezovanjem lastnikov gozdov omogočajo doseganje določenih ciljev. Društva izobražujejo lastnike gozdov, pomagajo pri pridobivanju državnih in evropskih sredstev, omogočajo skupno nabavo strojev in opreme, kar znižuje cene, organizirajo ekskurzije, tekmovanja itd. Njihov namen je tudi povezovanje in druženje lastnikov gozdov. Člani imajo določene obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati.

Poleg v društva lastnikov gozdov se lastniki gozdov povezujejo tudi v strojne krožke. Namen strojnih krožkov je zmanjšanje stroškov pri nabavi strojev in opreme za delo v gozdu. Stroje in opremo kupijo vsi člani krožka in si jo delijo, ali pa si člani medsebojno pomagajo z lastnimi stroji in opremo.

Društva so povezana v Zvezo lastnikov gozdov.

V Sloveniji deluje okoli 30 društev lastnikov gozdov in strojnih krožkov. 

 • Društvo lastnikov gozdov Dravinja - Hudinja
 • Društvo lastnikov gozdov Gorenjske
 • Društvo lastnikov gozdov Gornji grad
 • Društvo lastnikov gozdov Keltika
 • Društvo lastnikov gozdov Krim
 • Društvo lastnikov gozdov Kupljenik
 • Društvo lastnikov gozdov Luče
 • Društvo lastnikov gozdov Mirnske doline
 • Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline
 • Društvo lastnikov gozdov ob Kolpi in Lahinji
 • Društvo lastnikov gozdov ob reki Krki
 • Društvo lastnikov gozdov pod Gorjanci
 • Društvo lastnikov gozdov Pohorje - Kozjak
 • Društvo lastnikov gozdov Prekmurja
 • Društvo lastnikov gozdov Prlekije
 • Društvo lastnikov gozdov Semič
 • Društvo lastnikov gozdov Sopota - Laško
 • Društvo lastnikov gozdov Spodnje savinjske doline
 • Društvo lastnikov gozdov Šaleške dolina
 • Društvo lastnikov gozdov Tisa Domžale
 • Društvo Lastnikov gozdov Tisa - Solčava
 • Društvo lastnikov gozdov v občini Metlika
 • Društvo lastnikov gozdov Vrhe - Vremščica
 • Gozdarsko društvo Lisjak - društvo gozdnih delavcev, gozdnih strokovnjakov,....
 • Solastniška skupnost »Planinca« Begunje na Gorenjskem
 • Strojni krožek Bled
 • Združenje lastnikov gozdov in lovskih upravičencev Slovenije
   

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem