Oglas odgovorna raba gozdov

Rezultati 13. dražbe lesa v Slovenj Gradcu – 2019

13.02.2019

Dražba lesa 2019

Letošnja licitacija vrednejših lesnih sortimentov je bila rekordna. Na dražbi lesa je sodelovalo 566 lastnikov, ki so ponudili 3.706 hlodov v skupnem volumnu 3.700 m3, oddanih pa je bilo tudi rekordno število ponudb kupcev. Cenovni rekord letos ni padel, je pa bila najvišja dosežena cena 9.275 €/m3, in sicer za gorski javor.

Na dražbi se je prodajal najboljši les, ki zraste v slovenskih gozdovih. Dražba lastnikom omogoča, da iztržijo višje cene, kot so sicer odkupne cene lesa na trgu. Razlog je, da dražbo obiščejo kupci, ki izdelujejo izdelke z najvišjo dodano vrednostjo in iščejo res najkakovostnejši les. Letos je ponudbo oddalo 39 kupcev: 18 iz Slovenije, 10 iz Avstrije, 4 iz Nemčije, 4 iz Italije 2 iz Hrvaške in 1 iz Madžarske. Večji del slovenskih kupcev je les kupovalo za uporabo v Sloveniji, nekaj pa za tuje kupce.

Licitacija lesa v Slovenj Gradcu
Sončen dan je na dan odprtih vrat 13. licitacije lesa je privabil številne obiskovalce, ki so v večjem številu prišli z avtobusi.

Največ prodanega lesa bo odpeljanega na Kitajsko, saj je eden izmed slovenskih kupcev kupoval za kitajskega partnerja les gorskega javorja, hrasta in jesena. Kot zanimivost velja omeniti, da se je za dražbo resno zanimal tudi japonski kupec, ki pa je bil žal prepozen za sodelovanje.

Kupci so kupili 3.421 hlodov, neprodanih pa je ostalo 285 hlodov. Kupci so odšteli 1.177.000 € od tega največ za graden, in sicer dobrega pol milijona evrov. Graden je bila drevesna vrsta, katere hlodov se je največ prodalo, in sicer 1.732 hlodov v skupni količini 1.626 m3. Na drugem mestu je bil gorski javor s 390 hlodi in 399 m3. Na tretjem mestu je smreka s 310 hlodi in 503 m3.

Zmagovalec licitacije lesa 2019
Hlod gorskega javorja, ki je dosegel najvišjo ceno na m3.

Tudi letos je najvišjo ceno dosegel hlod gorskega javorja (rebraš), in sicer 9.275 €/m3 hlod pa je bil prodan za 11.045 €. Hlod gorskega javorja je bil tudi najdražji hlod na dražbi in je lastniku iz Velikih Lašč prinesel 15.389 €. Od drugih drevesnih vrst je najvišjo ceno dosegel hlod oreha, in sicer 6.799 €.

Gorski javor za 15.000 evrov
Najdražji hlod je prišel iz Velikih Lašč.

Letos se je izkazalo, da lahko smreka dosega visoke cene, kljub obsežni ponudbi smrekovega lesa na trgu zaradi vseh ujm, ki so prizadele naše gozdove v zadnjih letih. Kakovostni smrekovi hlodi lahko dosežejo visoke cene. Tako je bil najdražji smrekov hlod prodan kar za 4.629 €.

Najdražji smrekov hlod na licitaciji
Smrekov hlod, ki je bil prodan za 4.629 € ali 787 €/m3.

Preglednica: Rezultati 13. dražbe vrednejšega lesa (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Drevesna vrsta Povprečna cena (€/m3) Najvišja cena (€/m3) Št. hlodov Volumen (m3) Število ponudb
Gorski javor 645 9.275 390 389,82 1.389
Dob 507 1.054 126 198,42 595
Jablana 497 811 11 2,73 18
Oreh 371 3.212 98 83,30 238
Črni gaber 371 811 5 3,19 9
Graden 313 1.002 1.732 1.626,31 6.297
Brek 286 427 18 11,05 25
Češnja 264 451 27 22,32 44
Gorski brest 251 1.234 114 109,49 422
Hruška 246 600 60 28,36 152
Kostanj 235 538 24 18,67 46
Macesen 220 1.375 216 232,89 567
Smreka 201 787 310 502,54 1.531
Veliki jesen 194 535 189 181,91 828
Rdeči bor 178 602 12 15,55 37
Poljski brest 148 232 7 4,24 22
Bukev 123 389 20 23,96 36
Lipa 116 188 19 22,27 36
Jelka 113 350 20 23,65 53
Črna jelša 90 111 8 6,60 10
  - - - - -
Panj 108 152 3 3,00 5
Tisa 751 751 2 0,32 2
Cipresa 316 371 2 0,94 2
Ostrolistni javor 196 280 2 2,21 2
Sliva 421 421 1 0,09 1
Skorš 371 371 1 89,00 3
Beli gaber 189 189 1 1,19 2
Rdeči hrast 152 152 1 1,99 2
Črni oreh 108 108 1 0,96 1

Najvišjo povprečno ceno je dosegel gorski javor, in sicer 645 €/m3 (tise ne upoštevamo, ker sta bila prodana samo dva hlodiča po ceni 751 €/m3). Sledi dob (507 €/m3), jablana (497 €/m3) oreh in črni gaber (oba 371 €/m3), hrast graden (313 €/m3) in brek (286 €/m3).

Ponovno se je pokazalo, da sadne vrste, kot so jablana, hrušk in sliva dosegajo lepe cene, seveda za res kakovostne primerke.

Beli gaber na dražbi lesa
Hlod belega gabra za 225 €.

Hlodič jablane na dražbi
Les sadnih vrst tradicionalno dosega lepe cene.

Macesen na dražbi lesa
Macesen je letos dosegal rekordne vrednosti.

 

Les tise na dražbi lesa
Hlodiča tise za 751 €/m3.

Panja na dražbi
Verjetno največja posebnost licitacije lesa 2019: dva panja. Manjši je bil prodan za 70 €, večji za 101 €.

Prireditelji so z rezultati dražbe zadovoljni. Dražba je po vsej verjetnosti največja v alpskem prostoru in presega meje Slovenije. Letos je tudi prvič sodelovalo državno podjetje SiDG z lesom iz državnih gozdov. Po mnenju prirediteljev dražbe so bili pri tem zelo uspešni, niso pa uspeli prodati vseh hlodov. Letošnje leto je bila dražba zadnjič v industrijski coni Ozare v Slovenj Gradcu. V poslovni coni zmanjkuje prostora zaradi nepremičninskih projektov, zato organizatorji skupaj z občino iščejo nov primeren prostor, kjer bi lahko izvedli 14. dražbo lesa leta 2020.