Oglas odgovorna raba gozdov

Rezultati 14. dražbe lesa v Slovenj Gradcu - 2020

19.02.2020

Dražba lesa 2020

Letošnja licitacija vrednejših lesnih sortimentov je poskrbela za kar nekaj rekordov. Na licitaciji se je prodajalo največ lesa do sedaj, licitiralo je največ kupcev, ki so oddali tudi največ ponudb do sedaj in padel je cenovni rekord. Hlod gorskega javorja se je prodal za 29.161 € oz. za 14.414 €/m3. Izvira iz snežniških gozdov, prodan pa je v Nemčijo.

Na dražbi lesa se je prodajal najvrednejši les, ki so ga lastniki prepoznali v svojih gozdovih in ga januarja pripeljali na dražbo. Kupci so zelo specializirani in iščejo zelo kakovosten les, ki ga lahko uporabijo za izdelavo glasbil, pohištva, okrasnih elementov in drugega. Večina prodanega lesa se bo v prvi fazi predelala v furnir.

Licitacija lesa 2020

Na dražbi je sodelovalo 865 lastnikov, ki so pripeljali 6.620 hlodov v skupnem volumnu 6.969 m3. Ponudbe je oddalo 43 kupcev, od tega 20 Slovencev, 9 Avstrijcev, 7 Italijanov, 5 Nemcev, 1 Hrvat in 1 Madžar. Kupcev je bilo sicer več, saj jih je 9 delovalo preko slovenskega zastopnika. Dejansko število kupcev je bilo 50, oddali pa so 21.001 ponudbo. Neprodanega lesa je bilo 6,5 % oz. 430 hlodov. Ta les bodo organizatorji dražbe ponudili še v enem krogu, na katerega bodo povabili kupce. Vrednost prodanega lesa je presegla 2,8 milijona evrov.

Dražba lesa Slovenj Gradec 2020

Več kot polovica prodanega lesa bo odpeljanega v tujino. Največ lesa je kupil posrednik za kitajskega kupca, ki je kupoval predvsem hrast, javor in jesen. Skupaj je kupil za 1.700 m3 lesa, ki ga bodo naložili v zabojnike in odpeljali na Kitajsko. Velik kupec je bila tudi furnirnica iz Avstrije, ki je kupila 100 hlodov smreke. Sicer pa bo večji delež prodanega lesa v furnir predelala furnirnica Merkscha iz Celja. 

Najvišjo ceno je dosegel hlod gorskega javorja iz snežniških gozdov. Kupec iz Nemčije je ponudil 14.414 €/m3 in bo zanj odštel 29.161 €. Gre za rebraša.

Zmagovalni hlod gorskega javorja na dražbi lesa 2020
Najdražji hlod na licitaciji lesa 2020 je bil gorski javor rebraš in je dosegel 29.161,52 € oz. 14.414 €/m3

Drugo najvišjo ceno je prav tako dosegel hlod gorskega javorja, ki je tudi rebraš. Kupec iz Italije je zanj odštel 29.129 € oz. 12.009 €/m3. Hlod izvira iz koroških gozdov, lastnik pa je domačin iz vasi Podgorje pri Slovenj Gradcu, kjer se je dražba odvijala.

Drugi najdražji hlod na dražbi lesa 2020
Drugi najdražji hlod je bil gorski javor rebraš in se je prodal za 29.129,60 € oz. 12.009 €/m3

Na licitaciji lesa je bilo še nekaj hlodov gorskega javorja, ki so dosegli cene več kot 10.000 € za hlod. Letos so zelo visoke cene dosegali tudi oreh, veliki jesen, javor in macesen. Najvišje povprečne cene so dosegli sliva (574 €/m3), tisa (491 €/m3), gorski javor (457 €/m3), oreh (442 €/m3) in dob (397 €/m3). Največ lesa je pripadalo gradnu (2.173 m3), smreki (1.441 m3) in gorskemu javorju (1.025 m3). Visoke cene lesa so posledica pomanjkanja visoko kakovostnega lesa na trgu. K visokim cenam prispeva tudi število kupcev. Več kot jih je, višje so dosežene cene.

Preglednica: Rezultati 14. dražbe vrednejšega lesa (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Drevesna vrsta Povprečna cena (€/m3) Najvišja cena (€/m3) Št. hlodov Volumen (m3) Število ponudb
Sliva 574 721 9 1,04 13
Tisa 491 851 16 3,73 30
Gorski javor 457 14.414 1.074 1.024,75 2.806
Oreh 442 5.720 152 124,08 387
Dob 397 1.251 222 266,74 1.025
Češnja 357 1.101 29 3.029,00 68
Brek 317 751 8 4,78 16
Jablana 283 455 9 1,65 16
Robinija 265 412 21 13,62 134
Hruška 256 423 134 66,48 414
Graden 255 1.736 2.333 2.172,94 8.906
Macesen 202 1.405 301 343,72 777
Smreka 200 910 817 1.441,13 3.642
Gorski brest 195 1.058 166 150,14 436
Črni gaber 190 248 7 3,06 11
Veliki jesen 168 3.127 646 663,47 1.811
Kostanj 159 590 35 23,98 60
Jelka 132 368 41 65,66 110
Rdeči bor 121 300 42 54,17 94
Lipa 117 421 61 61,55 165
Rdeči hrast 115 280 12 15,12 15
Bukev 114 313 38 65,02 45
Črna jelša 104 141 4 4,50 6
- - - - - -
Dolgopecljati brest 105 121 3 3,35 3
Cipresa 515 515 2 1,26 2
Črni topol 203 317 2 4,15 2
Ostrolistni javor 200 200 1 0,69 1
Cedra 141 141 1 0,92 1
Črni bor 131 131 1 0,62 1
Skorš 112 112 1 0,74 1
Glog 71 71 1 0,33 1
Panj 350 350 1 1,00 2

Hloda gorskega javorja
Gorski javor je dosegal visoke cene.

Najdražja jelka
Najdražja jelka: 368 €/m3

Hlod macesna na dražbi
Najvišja cena za macesen: 1.405 €/m3

Hlod hrasta doba
Najdražji dob: 1.251 €/m3

Oreh
Najdražji oreh: 5.720 €/m3

Hlod breka
Prodalo se je 8 hlodov breka. Najvišja cena 751 €/m3, povprečna cena 317 €/m3

Veliki jesen
Veliki jesen je dosegal lepe cene

Zavod za gozdove Slovenije opozarja, da les, prodan na licitaciji, predstavlja le tisočinko celotnega letnega poseka. Za prodajo gozdnih lesnih sortimentov po tako visokih cenah, kot se dosegajo na licitacijah lesa, je treba izjemno kakovost prepoznati takoj ob poseku, se smiselno združiti pri prodaji in prevozu ter jo ustrezno ovrednotiti pri lesni predelavi. Javor, ki skupaj z drugimi plemenitimi listavci predstavlja 4 % lesne zaloge naših gozdov, je že vrsto let najbolj iskana vrsta pri kupcih. V naših gozdovih so kakovostni javorji ogroženi zaradi poškodb s strani rastlinojede parkljaste divjadi. Omejevanju slednje posvečajo gozdarji zadnje čase veliko pozornost, saj bi lahko skozi desetletja zelo omejila vrstno in genetsko pestrost ter zmanjšala ekonomsko vrednost ter sposobnost naravne obnove naših gozdov.

Hlod lipe
Lipa, ki je dosegla najvišjo ceno (421 €/m3)

Hlodič jablane
Jablana je dosegla 455 €/m3

Hlod hruške
Po oceni organizatorjev so bili sortimenti hruške slabi. Kljub temu je povprečna cena dosegla 256 €/m3.

Cipresa
Vsako leto se proda kakšen hlod ciprese. Letos sta se dva.

Hlod tise
Najdražja tisa: 851 €/m3

Sliva

Organizatorji dražbe Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije so z rezultati zelo zadovoljni. So pa s strani kupcev prejeli kar nekaj pripomb na kakovost krojenja. Zato so se odločili, da bodo skupaj s furnirnico Merkscha na začetku marca organizirali izobraževanje v Celju na temo pravilnega krojenja najvrednejših sortimentov.

Hlod cedre
Posebnica dražbe. Na dražbi je bilo 22 avtohotnih drevesnih vrst in 9 neavtohtonih vrst.

Prav tako so ugotavljali, da je pogosto zelo težko ugotoviti, ali je neki kos lesa zelo visoke kakovosti ali ne, saj je vse odvisno od kupca, za kaj namerava les uporabiti. Tako je bilo na letošnji dražbi kakovost sortimentov hruške slaba, a so se kljub temu vsi prodali, povprečna dosežena cena pa je znašala 256 €/m3.

Na dražbi lesa

Zloženi hlodi gorskega javorja

Dražba lesa

Organizatorje je letošnje zanimanje lastnikov gozdov presenetilo, saj niso pričakovali tako velikega števila hlodov. Zaradi tega je bilo obstoječe novo mesto dražbe premajhno, infrastruktura pa je pešala. Župan občine Slovenj Gradec je poudaril, da je dražba zelo pomembna za Slovenj Gradec in Koroško, saj njeni učinki presegajo samo dražbo. Zato želijo, da se najde nov, bolj primeren prostor ali pa da se na letošnjem uredi potrebna infrastruktura. Licitacijo vrednejših sortimentov podpira tudi Zavod za gozdove Slovenije, ki se tudi trudi, da se bo dogodek odvijal še naprej.