Rezultati 16. dražbe lesa v Slovenj Gradcu – 2022

18.02.2022

Hlodi na dražbi lesa v Slovenj Gradcu

Letošnja licitacija lesa je ponovno postregla s presežki. Za najdražji hlod je kupec odštel 47.838 € ali 23.800 € m3, kar je absolutni rekord dosedanjih dražb. Rekordno je bilo tudi število kupcev, število oddanih ponudb in povprečna cena prodanega lesa, ki je znašala 390 €/m3. Ponovno se je izkazalo, da v naših gozdovih raste pravo bogastvo in da ga lastniki gozdov znajo prepoznati.

Vsakoletna dražba lesa, ki jo organizirajo Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Zavod za gozdove RS, je namenjena prodaji najkakovostnejšega lesa, ki na trgu dosega najvišje cene. Gre za izjemen les, ki se uporablja za izdelke z višjo dodano vrednostjo, kot so glasbila, pohištvo, izdelki za uporabo pri izdelavi vozil, plovil ipd. Dražba pa je tudi razstava najlepšega in najkakovostnejšega lesa, ki zraste v slovenskih gozdovih in ga lastniki prepoznajo kot visokokakovostnega.

Pogled na dražbo lesa

Letos je najdražji prodani hlod del drevesa, ki je zrasel v državnih kočevskih gozdovih, na dražbo pa ga uvrstil SiDG, ki s temi gozdovi gospodari. Gre za štiri metre dolg hlod gorskega javorja, ki je rebraš. Za hlod je italijanski kupec ponudil 23.800 €/m2 oz. 47.838 €. V primerjavi z letom 2021 je bila najvišja ponujena cena višja za kar 12.225 €/m3.

Zmagovalni hlod gorskega javorja na dražbi lesa 2016

Zmagovalni hlod gorskega javorja na dražbi lesa 2016

Gorski javor je sicer dosegal najvišje cene. Med šestimi najdražjimi hlodi so bili le gorski javorji. Tako je drugi najdražji hlod dosegel ceno 33.898 €, tretji 32.944 € in četrti 20.649 €. Sicer je povprečna cena za gorski javor znašala 513 €/m3. Višjo povprečno ceno na kubični meter od gorskega javorja so dosegli črni oreh (1.044 €/m3), dob (754 €/m3), graden in oreh (oba 514 €/m3).

Gorski javor rebraš

Hlod gorskega javorja

Gorski javor z visoko ceno

Najdražje prodani hlodi, ki so presegli ceno 1.000 €/m3, so bili poleg gorskega javorja še oreh (4.444 €/m3), črni oreh (2.233 €/m3), sliva (1.888 €/m3), dob (1.808 €/m3), graden (1.707 €/m3), gorski brest (1.666 €/m3), kostanj (1.404 €/m3), veliki jesen (1.251 €/m3), češnja (1.177 €/m3), macesen, (1.140 €/m3) in smreka (1.111 €/m3). Večina drevesnih vrst na dražbi je dosegla višje povprečne cene kot v minulih letih, na dražbi pa je bil prodan les 36 različnih drevesnih vrst, leske in bršljana.

Smrekov hlod
Smreka: 1.111.11 €/m3, 6.361,72 € za hlod

Hlod oreha
Oreh: 4.444 €/m3, 11.611 € za hlod velik 2,61 m3

Macesnova hloda
Macesen: 1.140 €/m3, levi hlod 2.413 €, desni 2.145 €

Bor na licitaciji
Bor: 500 €/m3, 956 € za hlod

Hlod robinije
Robinija: 672 €/m3, 171 € za hlod

Hlod breka
Brek: 921 €/m3, 648 € za hlod

Jelka
Jelka: 505 €/m3, 1.181 € za hlod

Hlod češnje
Češnja: 1.177 €/m3, 899 € za hlod.

Hlod mokovca
Mokovec: 383 €/m3, 308 € za hlod

Količinsko je bilo na dražbi največ gradna (1.948 m3), smreke (1.691 m3) in gorskega javorja (1.042 m3). Od neavtohtonih drevesnih vrst so bile zastopane duglazija, cipresa, robinija in rdeči hrast. Med za dražbo neobičajne vrste, ki pa so bile prodane, pa bi lahko šteli bodiko, bršljan in lesko.

Preglednica: Rezultati 16. dražbe vrednejšega lesa (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Drevesna vrsta Povprečna cena (€/m3) Najvišja cena (€/m3) Št. hlodov Volumen (m3) Število ponudb
Črni oreh 1.044 2.233 17 10,49 124
Dob 754 1.808 195 283,24 1.751
Graden 514 1.707 1.942 1.946,71 13.133
Oreh 514 4.444 193 146,54 956
Gorski javor 513 23.800 1.057 1.042,20 3.562
Sliva 510 1.888 27 2,67 49
Tisa 464 951 10 2,45 20
Brek 388 921 26 15,27 77
Poljski brest 382 666 5 6,22 9
Črni topol 360 469 4 5,48 9
Gorski brest 343 1.666 165 176,35 606
Rdeči hrast 301 420 10 16,20 48
Macesen 284 1.140 191 225,99 1.057
Hruška 272 750 135 67,03 430
Smreka 259 1.111 1.042 1.690,80 5.815
Jelka 224 505 48 88,09 221
Jablana 219 358 4 1,76 8
Kostanj 210 1.404 34 41,34 80
Robinija 208 672 85 49,22 412
Rdeči bor 180 500 91 102,82 397
Akacija* 178 322 13 7,69 60
Češnja 177 1.177 117 86,41 270
Veliki jesen 175 1.251 577 559,41 1.638
Ostrolistni javor 153 300 15 14,97 21
Cipresa 153 251 4 5,59 8
Lipa 144 300 22 28,29 37
Bukev 132 373 36 56,12 67
Črna jelša 125 416 33 17,66 61
Duglazija 94 101 23 26,62 39
  / / / / /
Črni bor 145 145 2 3,19 9
Bodika 193 310 2 0,08 2
Murva 288 400 2 2,49 8
Panj 543 607 2 2,00 6
Beli gaber 90 90 1 2,10 1
Leska 110 110 1 0,03 1
Breza 121 121 1 0,55 1
Bršljan 255 255 1 0,09 1
Mokovec 383 383 1 0,80 2

* Organizatorji nekatere hlode robinije napačno opredelijo kot akacijo.

Na dražbi je sodelovalo 836 lastnikov, ki so pripeljali 6.354 hlodov v skupnem volumnu 6.843 m3. Ponudbe je oddalo 56 kupcev iz Slovenije (22), Avstrije (12), Italije (8), Nemčije (7), Hrvaške (1), Madžarske (1), Švice (1), Srbije (1), Češke (1), Slovaške (1) in Portugalske (1). Skupaj so oddali 30.996 ponudb ali v povprečju 4,88 ponudbe na hlod, kar je več kot v prejšnjih letih. Neprodanih je ostalo 219 hlodov ali 3,45 %. Skupna vrednost prodanega lesa je presegla 2,6 milijona evrov.

Hlodi na licitaciji

Les na dražbi

Les na dražbi

Bukovi hlodi

Hlodi gorskega javorja

Najdražje hlode gorskega javorja je pokupil eden izmed italijanskih kupcev. Največji kupec pa je bil Slovenec, ki je pokupil za več kot 800.000 € lesa. Organizatorjem je povedal, da bo les v Sloveniji predelal v polizdelke in jih nato del prodal v Sloveniji del pa v tujino.

Dražba lesa 2022

Livitacija lesa

Hlodi na dražbi lesa

Dražba je bila uspešna in zadovoljni lastniki prodanih hlodov so se med seboj pogovarjali, koliko več so zaslužili na dražbi v primerjavi s ponudbami, ki so jih imeli na kamionski cesti od rednih odkupovalcev. Imamo pa v Sloveniji težave s krojenjem, na kar opozarjajo organizatorji licitacije že več let. Problem je predvsem pri krojenju listavcev in marsikateri hlod zaradi napačnega krojenja doseže bistveno nižjo ceno, kot bi jo lahko. Zato je zelo pomembno, da krojenje najkakovostnejših dreves izvaja resnično usposobljen človek. Za primer naj navedem, da bo pri rezanju najdražjega prodanega hloda v furnir sodeloval strokovnjak, ki bo po vsakem rezu hlod ponovno pregledal in podal operaterju stroja nova navodila. Tako bodo hlod namesto manj kot ene ure rezali vsaj osem ur, postopek pa bo zelo premišljen, vse zato, da bodo dobili kar najboljši furnir.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem