Husqvarna 560XP Mark II

Rezultati 15. dražbe lesa v Slovenj Gradcu – 2021

18.02.2021

Hlodi na dražbi lesa 2021

Letošnja dražba je potekala v izrednih razmerah zaradi epidemije Covid-19. Posledično je bilo na dražbi manj ponujenega lesa, a kljub temu rekordno število kupcev. Najdražji hlod se je prodal za 20.263 €. To je bil hlod gorskega javorja. Najvišjo ceno na kubični meter pa je tudi dosegel gorski javor, in sicer 11.575 €/m3. Na dražbi se je prodajal les 35 različnih drevesnih vrst.

Na dražbi lesa, ki vsako leto poteka v začetku leta v Slovenj Gradcu, se prodaja najkakovostnejši les iz slovenskih gozdov, zanj pa se potegujejo kupci, ki so zelo zahtevni, a obenem za kakovost plačati tudi visoko ceno. Večina lesa prodanega na dražbi se predela v furnir, ki se uporabi pri izdelkih z visoko dodano vrednostjo. Dražba lesa je razstava najbolj kakovostnega lesa iz slovenskih gozdov in informacija za lastnike gozdov, na kakšen les naj bodo še posebej pozorni.

Pogled na prostor licitacije lesa 2021

Na dražbi je sodelovalo 568 lastnikov, ki so pripeljali 3.960 hlodov v skupnem volumnu 4.067 m3. Na strani odkupa je sodelovalo 46 kupcev, ki so podali 15.930 ponudb za 3.711 hlodov. Neprodanih je ostalo 249 hlodov (6,29 %) v skupnem volumnu 130 m3 (3,2 %). Največ kupcev, 26, je bilo iz Slovenije, 8 kupcev je bilo iz Avstrije, 5 iz Italije, 3 iz Nemčije in po eden iz Hrvaške, Portugalske, Madžarske in Češke. Skupna vrednost prodanega lesa je znašala dober milijon evrov.

Pogled na hlode na dražbi lesa

Povprečna velikost posameznega hloda je znašala 1,05 m3, povprečno število ponudb na hlod pa je bilo 4,02. Kupci so na dražbo pripeljali največ hrasta gradna: 1.214 hlodov s skupnim volumnom 1.170 m3. Za graden so kupci oddali tudi največ ponudb, in sicer 6.121 ali 5,04 ponudbe na hlod. V povprečju je bilo največ ponudb na hlod oddanih za črni oreh, in sicer 7,80.

Hlodi postavljeni na dražbi lesa

Tako kot na dražbah preteklih let je tudi letos najvišje cene dosegal gorski javor. Najvišja dosežena cena je bila 11.575 €/m3 za hlod iz debla drevesa, ki je rasel na območju Ljubljane. Bil je rebraš. Drugo najvišjo ceno je prav tako dosegel gorski javor, in sicer 7.420 €/m3. Najdražji hlod je bil hlod gorskega javorja iz drevesa, ki je raslo na območju Ruš. Dosežena cena je znašala 20.263,50 €.

Zmagovalec licitacije lesa 2021
Zmagovalec dražbe: gorski javor rebraš z doseženo ceno 11.575 €/m3. Lastnik je zanj iztržil 13.475 €. Premer: 55 cm, dolžina 4,9 m, volumen 1,16 m3.

Gordki javor hlod

Hlod gorskega javorja
Najdražji hlod na dražbi je bil gorski javor, ki je dosegel ceno 20.263,50 € ali 4.275 €/m3. Premer 81 cm, dolžina 9,2 m, volumen 4,74 m3.

Gorski javor je bil ponovno zmagovalec dražbe, vsaj kar se tiče najvišjih cen. Cene nad tisočakom so dosegli še hlod oreha (1.501 €/m3), črnega oreha (1.480 €/m3), macesna (1.231 €/m3), hrasta gradna (1.112 €/m3), češnje (1.077 €/m3) in hrasta doba (1.028 €/m3). Najvišje povprečne cene pa so dosegali črni oreh (691 €/m3), dob (431 €/m3) in gorski javor (383 €/m3).

Preglednica: Rezultati 15. dražbe vrednejšega lesa (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Drevesna vrsta Povprečna cena (€/m3) Najvišja cena (€/m3) Št. hlodov Volumen (m3) Število ponudb
Črni oreh 691 1.480 10 9,18 78
Dob 431 1.028 118 165,21 839
Gorski javor 383 11.575 666 672,78 2.013
Oreh 304 1.501 163 133,20 925
Gorski brest 302 929 89 92,85 299
Graden 272 1.112 1.214 1.169,93 6.121
Brek 254 549 22 12,05 36
Hruška 251 639 88 43,01 258
Macesen 239 1.231 119 150,16 119
Robinija 226 672 21 12,84 69
Smreka 219 911 493 744,41 2.974
Jelka 208 604 13 24,42 70
Češnja 188 1.077 40 33,92 67
Duglazija 187 527 5 8,16 18
Jablana 169 339 17 4,61 30
Kostanj 154 464 22 19,61 40
Akacija 137 375 51 31,30 121
Veliki jesen 126 426 421 450,46 846
Rdeči bor 115 228 31 33,52 89
Lipa 111 201 28 38,58 108
Sliva 109 117 5 0,54 5
Bukev 100 283 38 55,05 86
Črna jelša 76 89 18 12,57 30
- - - - - -
Ostrolistni javor 145 150 3 1,89 3
Skorš 200 210 2 2,00 7
Črni bor 151 175 2 2,63 5
Cer 115 140 2 2,47 2
Črni gaber 100 110 2 0,89 2
Tisa 560 560 1 0,21 2
Cipresa 312 312 1 1,15 1
Panj 310 310 1 1,00 1
Črni topol 250 250 1 3,10 1
Divji kostanj 209 209 1 1,59 2
Rdeči hrast 111 111 1 0,98 1
Maklen 109 109 1 0,26 1
Breza 77 77 1 0,66 1

Duglazija
Duglazija 527 €/m3, premer 95 cm, dolžina 4 m, volumen 2,84 m3

Hlod gorskega javorja na dražbi
Gorski javor 7.420 €/m3

Veliki jesen
Veliki jesen 426 €/m3

Jablana, ki ni drva
Jablana 339 €/m3

graden
Graden 1.112 €/m3, premer 75 cm, dolžina 7,8 m, volumen 3,45 m3

Macesen
Macesen 1.231 €/m3, premer 76 cm, dolžina 4 m, volumen 1,81 m3

Hruška
Hruška 639 €/m3, premer 67 cm, dolžina 5,8 m, volumen 2,04 m3

dob
Dob 1.028 €/m3, premer 83 cm, dolžina 6,3 m, volumen 3,41 m3

bor
Rdeči bor 228 €/m3, premer 62 cm, dolžina 4 m, volumen 1,21 m3

Sliva
Neprodana sliva

Letošnjo dražbo, ki je bila na novi lokaciji pri Pamečah, so močno prizadeli ukrepi zaradi epidemije Covid-19. Na dražbi je letos sodelovalo precej manj lastnikov in manj je bilo tudi ponujenega lesa. Kljub temu pa je bilo zanimanje s strani kupcev veliko, saj jih je bilo največ do sedaj. To kaže, da kupci licitacijo lesa v Slovenj Gradcu poznajo kot vir visoko kakovostnega lesa.

Licitacija lesa 2021

Dražba lesa

Organizator je letos moral odpovedati dan odprtih vrat, dogodek, na katerem se srečajo številni gozdarji, lastniki gozdov in odkupovalci lesa, ki spoznavajo, kaj trg priznava kot visoko kakovosten les. To je bil vsako leto zanimiv in živahen dogodek, letos pa so si razstavljene hlode bolj ali manj ogledovali le posamezni lastniki, ki so hlode pripeljali na dražbo in novinarji. Razstavljene hlode si je sicer mogoče ogledati do vključno sobote 20. februarja ob upoštevanju epidemioloških ukrepov.

Prazna licitacija lesa

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem