Rezultati 12. dražbe lesa v Slovenj Gradcu - 2018

14.02.2018

Licitacija lesa 201814. februar 2018 - Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline skupaj z Zvezo lastnikov gozdov in Zavodom za gozdove Slovenije je organiziralo 12. licitacijo vrednejšega lesa, ki je bila v vseh pogledih rekordna. Na licitaciji je bilo 3.094 hlodov, kar je največ do sedaj, oddanih pa je bilo tudi rekordnih 9.993 ponudb. Najvišja dosežena cena je znašala 11.833 €/m3 za gorski javor. Najdražji prodani hlod je imel ceno 17.912,43 €.

Na licitaciji prodan les predstavlja najkakovostnejši les iz slovenskih gozdov. Za 3.094 hlodov 447 lastnikov je ponudbe oddalo 37 kupcev: 17 iz Slovenije, 10 iz Avstrije, 5 iz Nemčije, 3 iz Italije in po en kupec iz Madžarske in Hrvaške. Skupaj so podali 9.993 ponudb. Največ ponudb so oddali za hlode hrasta (5.324 ponudb), smreke (1.344 ponudb) in gorskega javorja (1.092 ponudb).

Kupci so kupili 2.828 hlodov, neprodanih je ostalo 231 hlodov. Za kupljeni les so odšteli nekaj več kot 857.900 €. Na dražbi je bilo prodanih največ hlodov gradna, in sicer 1.335 v skupni količini 1.335 m3. Na drugem mestu po količini je bil gorski javor s 382 hlodi in 354 m3 in na tretje mestu smreka s 322 hlodi in 503 m3.

Gorski javor, zmagovalec dražbe lesa 2018
Hlod gorskega javorja, ki je dosegel najvišjo ceno na m3

Kot je bilo pričakovano, je najvišjo ceno dosegel hlod gorskega javorja rebraša, in sicer 11.833 €/m3. Lastnik je za hlod iztržil 14.935 €. Najdražji prodani hlod je sicer dosegel ceno 17.912 €, a je bila cena na m3 7.829 €. Bil pa je prav tako gorski javor rebraš.

Najdražji hlod na licitaciji lesa 2018
Najdražji hlod na licitaciji lesa 2018 - lastnik je bogatejši za 17.900 €.

Preglednica: Rezultati 12. dražbe vrednejšega lesa (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Drevesna vrsta Povprečna cena (€/m3) Najvišja cena (€/m3) Št. hlodov Volumen (m3) Število ponudb
Črni oreh 696 1.042 4 2,56 25
Dob 477 1.120 107 133,83 530
Gorski javor 364 11.833 382 353,55 1.092
Oreh 337 2.076 138 99,25 316
Graden 335 1.355 1.335 1.335,22 5.324
Skorš 316 421 3 0,97 9
Brek 280 586 25 11,75 46
Gorski brest 272 484 35 36,07 124
Hruška 226 586 107 46,88 344
Smreka 194 815 322 503,40 1.344
Macesen 185 1.338 150 112,90 392
Bukev 176 296 14 20,58 34
Lipa 166 472 6 6,33 13
Češnja 158 777 33 23,31 40
Kostanj 156 477 19 15,34 32
Veliki jesen 147 411 89 93,55 213
Rdeči bor 120 282 13 14,35 27
Jelka 116 284 21 32,20 49
- - - - - -
Dren 2.125 2.125 1 0,01 1
Črni topol 487 722 2 11,59 7
Jablana 421 421 1 0,13 1
Fosilni hrast 401 511 4 3,60 4
Sliva 336 451 2 0,41 2
Panj 313 385 4 4,00 8
Gorska sekvoja 310 310 1 3,01 3
Beli gaber 225 225 1 1,05 3
Cipresa 210 210 1 0,55 1
Črni gaber 136 186 2 0,91 3
Rdeči hrast 115 140 2 1,5 2
Ostrolistni javor 100 100 1 0,61 1
Črna jelša 95 95 1 1,06 1
Črni bor 90 90 1 0,66 1
Črna murva 85 85 1 0,21 1

Najvišjo povprečno ceno je dosegel črni oreh, in sicer 696 €/m3, vendar je treba upoštevati, da so bili na licitaciji prodani samo štirje hlodi. Sledi dob s 477 €/m3, gorski javor s 364 €/m3 in oreh, ki je dosegel povprečno ceno 337 €/m3. Smreka se je v povprečju prodala po 194 €/m3, macesen po 185 €/m3 in bukev po 176 €/m3.

Licitacija lesa 2018

Dražba lesa 2018

Od sadnih vrst se je najbolje prodajala hruška. Dosegla je povprečno ceno 226 €/m3, prodanih pa je bilo 107 hlodov. Prodaja jablane in slive je bila skromna. Prodal se je en oziroma dva hloda.

Hlodič črne murve na dražbi lesa
Sadna eksota na dražbi: 0,21 m3 velik hlodič črne murve, ki je dosegel ceno 17,77 €.

Macesnov hlod
Na dražbi je bilo nekaj lepih macesnovih ...

Hlodi bora
... in borovih hlodov.

Črni topol
Orjak - črni topol premera 170 cm; prodan za 5.080 €.

Med nenavadnimi vrstami je bila gorska sekvoja, ki je dosegla ceno 310 €/m3. Po ceni je izstopal 0,01 m3 velik hlodič drena, ki je bil prodan za 21,25 € ali 2.125 €/m3.

Hlod gorske sekvoje na dražbi
Posebnost na dražbi: gorska sekvoja.

Dren in bršljan - hlod
Dren je našel kupca, hlodiča bršljana ne.

Fosilni hrast
Fosilni hrast

V vseh pogledih rekordna licitacija lesa je zagotovo uspela. Organizatorji so lahko zadovoljni s potekom, lastniki prodanih hlodov pa z izkupičkom. Vsekakor zelo dobra spodbuda, za ponovitev dražbe prihodnje leto.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem