Husqvarna 450ii

Center odličnosti InnoRenew CoE za pomoč pri razvoju slovenske lesne industrije

27.12.2016

Logotip InnoRenew CoE27. december 2016 - Univerza na Primorskem je konec novembra s še tremi soustanovitelji ustanovila Center odličnosti InnoRenew CoE. Namen centra je izvajati raziskave in razvoj na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja. Velik del dejavnosti bo posvečen uporabi lesa, kar kaže tudi veliko število slovenskih partnerjev iz lesne industrije. Strateški cilj delovanja je omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva.

Vodja centra, Andreja Kutnar verjame, da bo center prispeval k visoki rasti slovenskega gospodarstva in ponovni vzpostavitvi celotne gozdno-lesne verige, kar bo pripeljalo do točke, ko bomo ves slovenski les predelali v Sloveniji, zaradi pomanjkanja pa ga bomo morali uvažati iz tujine. Širše družbene vplive projekta bo mogoče zaznati predvsem v spremembi družbenega okolja, ki bo spodbujalo in vključevalo inovacije in s tem vplivalo na višjo dodano vrednost proizvodov, procesov in sistemov, ki omogočajo trajnostno gradnjo z izboljšanimi obnovljivimi materiali nove generacije in povečevanje učinkovite izrabe virov.

Projekt je razvilo devet partnerjev. Koordinator projekta je Univerza na Primorskem, ki je k projektu pritegnila nemški inštitut Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut – vrhunsko ustanovo za raziskave in razvoj ter prenos inovacij v industrijsko prakso, ki v projektu deluje kot mentorska institucija. Sodelujejo pa še partnerji Univerza v Mariboru, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Inštitut za celulozo in papir, Zavod E-Oblak, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Poleg Univerze na Primorskem so ustanovitelji centra še inštitut Fraunhofer, ZVKD Slovenije in Zavod za gradbeništvo Slovenije.

Projekt s 15 milijoni evrov financira Evropska unija in s 30 milijoni evrov Republika Slovenija.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem