Uniforest

Zanimivosti

Pomembni aktivnosti ZGS v letu 2021

19.01.2021

Zavod za gozdove Slovenije izvaja javno gozdarsko službo, katere namen je usmerjanje gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji in pomoč lastnikom gozdov pri gospodarjenju z gozdom. V letu 2021 bodo veliko pozornosti, poleg rednega dela, namenili pripravi gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. 

Najbolj skrbni lastniki gozdov v letu 2020

16.01.2021

Latnik gozda

Zavod za gozdove Slovenije vsako leto izbere najbolj skrbne lastnike gozdov po posameznih območnih enotah. To so lastniki gozdov, ki zgledno gospodarijo z gozdom, vsa dela izvajajo strokovno, pri delu skrbijo za varnost in uporabljajo ustrezno varovalno opremo, skrbijo za neprestano izobraževanje in usposabljanje s področja gozdarstva ter spoštujejo večnamenske vloge gozdov. Njihova skupna značilnost je, da so njihova življenja tesno povezana z gozdom.

Sprehod skozi gozd – december 2020

28.12.2020

Zasnežena gozdna cesta

Sprehajati se po gozdu je vedno zanimivo, ne glede na letni čas. Nekoliko drugačna izkušnja pa je, če gozd obiščemo ob začetku sneženja, ko že zapade ravno toliko snega, da so tla prekrita. Takrat se gozd prikaže v povsem drugačni luči, kot smo vajeni. Tanka snežna odeja razkrije številne skrivnosti in poudari tisto kar običajno sicer spregledamo.

Na razpisu za sanacijo gozdov 2,55 milijona €

11.12.2020

Grafika za razpis

Ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, bo začelo 14. decembra sprejemati vloge na razpisu za sofinanciranje odprave škode in obnove gozdov zaradi žledolomov, vetrolomov in napadov podlubnikov. Vloge je mogoče oddati od 14. decembra do porabe sredstev.

Okrasna drevesca iz gozdov v letu 2020

08.12.2020

Okrasna smrečica v snegu z nalepko ZGS 2020

Posekana gozdna drevesca iz slovenskih gozdov, namenjena za okras in praznovanje, morajo biti v letošnjem decembru med prevozi in med prodajo označena z nalepko oranžne barve, na kateri je letnica 2020. Pridobivanje okrasnih drevesc iz gozdnih površin usmerja Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) na gozdu in naravi prijazen način, ki ne povzroča škode v gozdovih. Z nalepko morajo biti označena tudi gozdna drevesca, pridobljena iz nasadov okrasnih drevesc na kmetijskih površinah v Sloveniji.

Priprave na 15. licitacijo vrednejšega lesa – 2021

04.12.2020

Hlodi na dražbi lesa Slovenj Gradec

Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov Slovenije že pripravljata 15. licitacijo vrednejših sortimentov lesa, ki vsako leto poteka v Slovenj Gradcu. Začetek dovoza hlodovine se bo začel 4. januarja 2021, dan odprtih vrat, ko bodo znani rezultati dražbe, pa bo 18. februarja 2021.

Začetek procesa obnove območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov

03.12.2020

Logotip ZGS na zelenem ozadju

V sredo, 2. decembra, je potekala predstavitev procesa obnove območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. Ti načrti, ki jih potrjuje vlada Republike Slovenije, bodo usmerjali razvoj slovenskih gozdov v naslednjih 10 letih. Proces se začenja z zbiranjem pobud za izboljšanje upravljanja z gozdovi in prostoživečimi živalskimi vrstami, ki poteka od 1. novembra do 31. decembra 2020.

Knjiga Zelišča, polgrmi in vzpenjavke v gozdovih Slovenije

18.11.2020

Gozdarska založba Zveze gozdarskih društev Slovenije bo izdala knjigo, ki jo je napisal mag. Živan Veselič, z njo pa bo olajšano prepoznavanje rastlinskih vrst v gozdni podrasti, ki so ključne za prepoznavanje gozdnih rastišč. Knjigo je mogoče do 20. novembra naročiti v prednaročilu po nižji ceni.

Pages