Napoved glede podlubnikov v letu 2024 je skrb vzbujajoča

16.04.2024

Lubadarica

Gozdarski inštitut Slovenije je na osnovi modela, ki so ga razvili, objavil napoved sanitarne sečnje v letu 2024 zaradi podlubnikov. Najintenzivnejše napade podlubnikov in s tem največ sanitarne sečnje zaradi podlubnikov lahko pričakujemo na območju gozdnogospodarskih območij: Slovenj Gradec, Nazarje, Kranj in Ljubljana. Na teh območjih je pričakovana sanitarna sečnja na najmanj 75 % območij, kjer raste smreka.

Ocene temeljijo na modelskih celicah velikost 1x1 km in podatkih za leto 2023. Na dejanske napade podlubnikov v letu 2024 bodo vplivali številni dejavniki, predvsem pa vreme in morebitni podlubniki. Je pa model odlično vodilo za vse lastnike gozdov, upravitelje gozdnih posesti in revirne gozdarje, pri odločanju, kje je treba več pozornosti posvetiti iskanju lubadaric oz. Žarišč napadov podlubnikov.

Karta ocen napadov podlubnikov 2024
Slika: Napoved intenzivnosti napadov podlubnikov v letu 2024 – oranžna barva pomeni večjo verjetnost (vir: Gozdarski inštitut Slovenije, zajem zaslona)

Za lažje informiranje in odločanje, kje je treba bolj temeljito preverjati smreke, so na Gozdarskem inštitutu pripravili zemljevid, kjer je mogoče grafično videti ocenjene napovedi za posamezne modelske celice.