Teden gozdov 2024

27.05.2024

Gozd na pobočju

Začel se je teden gozdov 2024, katerega geslo je sonaravno upravljanje z gozdovi in z inovacijami podprto prilagajanje podnebnim spremembam. V sklopu tedna gozdov se bo zvrstilo po vsej Sloveniji veliko različnih prireditev, ki jih organizira Zavod za gozdove Slovenije in drugi.

Gozdovi imajo za Slovenijo in Slovence pomembno vlogo. Po podatkih Statističnega urada RS (SURS) je bilo leta 2022 od celotne porabe energije v gospodinjstvih, kar 34 % pridobljene iz lesnih goriv. Od tega jo je bilo 10 % porabljene za ogrevanje sanitarne vode, 1,3 % za kuhanje, 88,7 % pa za ogrevanje.

V letu 2022 so po podatkih SURS gozdovi pokrivali 58 % površine Slovenije, lesna zaloga pa je bila ocenjena na 362,4 milijona m3. V gospodarskih gozdovih je prirasla večina od 7,3 milijona m3 lesa. Posekanega je bilo 4,6 milijona m3 lesa. Kazalnik poseka na prebivalca se je v obdobju 2013–2022 spreminjal tudi zaradi vremenskih razmer v posameznem letu. Povprečni posek na prebivalca je v opazovanem obdobju znašal 2,5 m3. Skupna proizvodnja lesa za kurjavo je v letu 2022 znašala 1,2 milijona m3. Analiza proizvodnje lesa za kurjavo na prebivalca kaže, da je bila ta v zadnjih 10 letih sorazmerno konstantna in je znašala okoli 0,6 m3/preb. V gozdarstvu ter lesnopredelovalni in papirni industriji je bilo v obdobju 2015–2022 v povprečju zaposlenih okoli 15.000 delovno aktivnih prebivalcev, v letu 2022 pa 15.282. Od tega jih je bilo 58,1 % v lesnopredelovalni industriji, 29,4 % v papirni industriji in 12,5 % v gozdarski dejavnosti.