Oglas odgovorna raba gozdov

Osrednji dogodek ob tednu gozdov 2024

29.05.2024

Gostija na tednu gozdov

Letošnji osrednji dogodek v Tednu gozdov 2024 je Zavod za gozdove Slovenije skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organiziral v Kočevju na Risovi učni poti. Risova učna pot je najboljša tematska pot leta 2023. Gozdne učne poti so pomebne za širjenje znanja o gozdovih med otroki in tudi odraslimi.

Tema letošnjega tedna gozdov je sonaravno upravljanje z gozdovi in z inovacijami podprto prilagajanje podnebnim spremembam. Upravljanje z gozdovi gozdarska stroka gradi na načelih trajnosti, mnogonamenskosti in sonaravnosti. Obsega znanja in veščine o rastiščih, izbiri drevesnih vrst, sestojnih zgradb, negi in obnovi gozdov ter posnema zgradbo in razvoj naravnih gozdov. Prav zavzeto, načrtno in strokovno delo javne gozdarske službe, ki usmerja delo lastnikov gozdov, je bistveno, da so slovenski gozdovi dobro ohranjeni. A podnebne spremembe postavljajo slovensko gozdarsko stroko pred pomembne izzive. V zadnjem desetletju so slovenske gozdove prizadele številne ujme, ki jih je treba reševati s hitrim ukrepanjem, uporabo novih tehnologij in inovacij.

Prireditveni prostor

Gozdne učne poti predstavljajo neprecenljiv element za izobraževanje javnosti o tem, o stanju gozdov, ohranjanju narave in trajnostnem razvoju. So poligon za predstavitev dela gozdarjev, sonaravnega upravljanja z gozdovi in prek katerih lahko predstavljamo izzive, s katerimi se zaradi podnebnih sprememb soočajo gozdovi. So tudi odlična priložnost, da mlade odpeljemo v naravo, kjer se lahko sprostijo, se gibljejo in niso pred zasloni.

Oznaka za risovo učno pot

Risova učna pot ima devet tematskih postaj in je nastala v okviru projekta LIFE Lynx. Izobražuje o pomenu in vlogi risa v ekosistemu ter o priložnostih, ki jih prisotnost risa predstavlja za lokalno skupnost z željo po zagotovitvi javne podpore pri varovanju in ohranitvi risa. Označujejo jo markacije risa, pripravljena pa so različna gradiva, e-lekcije in didaktična priporočila za učitelje, katerih osrednja figura je risinja Mala.

Na dogodku so vse pozvali k sodelovanju na mednarodnem fotografskem natečaju – 50 let gozdnih učnih in tematskih poti v Sloveniji. Ljubiteljski in poklicni fotografi imajo do 30. junija 2024 čas, da pošljejo svoje fotografije, posnete na ali ob katerikoli gozdni učni ali tematski poti. Izbrane fotografije bodo nagrajene in objavljene na razstavi na Jakopičevem sprehajališču v ljubljanskem parku Tivoli med novembrom in januarjem.

Fotografije: ZGS.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem