Husqvarna 560XP Mark II

Drevesni park – dobro za vse

05.11.2021

Nizka bukev z otroki in odraslimi

V Medlogu pri Celju imajo opustelo drevesnico na poplavnem območju. Ker gre za zanimivo območje je skupina mladih pripravila pobudo, da se to degradirano območje spremeni v nekaj bolj uporabnega za vse. S podporo Mestne občine Celje so preko nevladne organizacije Racio social, Zavoda za razvoj socialnih in zaposlitvenih programov izvajali delavnice in vodene sprehode, ki so združeni pod naslovom Drevesni park – Dobro za vse.

Mladi in malo manj mladi so se sestajali pri veliki platani ob Kristininem dvorcu pred Srednjo šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti v Medlogu in izvedli sklope delavnic in sprehodov, na katerih so pod vodstvom arboristke Irene Ašič in predstavnice Racio Social, Maruše Pernovšek, izmenjavali ideje o prostorskem in krajinskem načrtovanju s ciljem ohranjanja življenjskega okolja in trajnostne uporabe zemljišč opustele drevesnice v Medlogu.

Ogled opustele drevesnice v Medlogu

Pobuda za uresničitev drevesnega parka na območju opustele drevesnice na poplavnem območju v Medlogu je nastala ob obisku drevesnega parka Het westen – Onder de bomen, v nizozemskem mestu Nijmegen, ki je primer dobre prakse, ko gre za okoljsko osveščanje in delovanje mladih, ki vztrajno obujajo degradirana primestna območja ali opustela kmetijska območja ter se zavzemajo za sonaravno bivanje, samouresničevanje ter razvoj zelenih delovnih mest.

Delavnice so bile prilagojene razdelitvi zemljišč na sedem območij glede na lego in uporabnost, vsebine, ki so jih mladi predlagali pa bodo pripomogle k zbiranju in širjenju novih znanj tako o samooskrbi kot o vključitvi ranljivih skupin mladih ter vplivale na celostno idejno zasnovo za nastanek drevesnega parka.

Drevesa, avtohtone živali in rastline že so v tem prostoru, prav tako so že postavljene zgradbe, kar pomeni, da pri razmišljanju o ureditvi prostora niso potrebna draga gradbena dela ali nove zasaditve. Z revitalizacijo tega območja bi mesto Celje tako z zgodovinskega (zgradbe in spomeniško zaščitena drevesa) kot uporabniškega vidika (v smislu rekreacijske, sprehajalne funkcije, sonaravne rabe prostora) vseh generacijskih skupin ogromno pridobilo. Ključna prednost prostora je bližina starega mestnega jedra, bližina mestnega parka in reke Savinje.

Dodajmo, da bodo na delavnicah pridobljene izbrane vsebine lahko v pomoč pri nastanku Drevesnega parka kot učnega območja za trajnostni, sonaravni razvoj s poudarkom na dejavnostih mladih: v medgeneracijskem sodelovanju, prostovoljstvu, neformalnem učenju, usposabljanju, spodbujanju kreativnosti in zadovoljevanju različnih interesov, spodbujanju aktivnega in kritičnega odnosa do družbene stvarnosti, preprečevanju diskriminacije in socialne izključenosti mladih, spodbujanju aktivnega preživljanja prostega časa, spodbujanju in razvijanju raziskovalnega in ustvarjalnega dela, vključevanju mladih s posebnimi potrebami, ozaveščanju in sprejemanju drugačnosti itd.