ZGS izbral najbolj skrbne lastnike gozdov v letu 2021

09.12.2021

Gozd spomladi

Zavod za gozdove že od leta 1999 vsako leto izbere najbolj skrbne lastnike gozdov v vsaki območni enoti. Z izborom najbolj skrbnih lastnikov želi Zavod za gozdove spodbujati lastnike k skrbnemu ravnanju z gozdom.

V letu 2021 je Zavod za gozdove za najbolj skrbne lastnike izbral:

 • Boris Bratuž (OE ZGS Tolmin),
 • Škofija Novo mesto (OE ZGS Bled),
 • Milan Ravnikar (OE ZGS Kranj),
 • Mirko Mrovlje (OE ZGS Ljubljana),
 • Janez Kastelic (OE ZGS Postojna),
 • Marjan Kljun (OE ZGS Kočevje),
 • Alojz Staniša (OE ZGS Novo Mesto),
 • Janez Medved (OE ZGS Brežice),
 • Franc Grobelnik (OE ZGS Celje),
 • Bernard Štiglic (OE ZGS Nazarje),
 • Franjo Pirnat (OE ZGS Slovenj Gradec),
 • Stanko Skledar (OE ZGS Maribor),
 • Stanko Ficko (OE ZGS Murska Sobota)
 • Bojan Majdič (OE ZGS Sežana).

Prejemniki priznanj za skrbno delo z gozdom so izkazali zgledno gospodarjenja z gozdom, tesno življenjsko povezanost z gozdom, strokovnnost izvedbe del v gozdu, spoštovanja večnamenske vloge gozdov, prizadevanje za varno delo v gozdu, skrb za ustrezno varovalno opremo in za stalno lastno usposabljanje na področju gozdarstva.