Husqvarna akcija

2021

Lani posekanega 4,2 milijona kubičnih metrov lesa

23.02.2021

Les

Prejšnji teden, 18. februarja, so bili razglašeni rezultati 15. dražbe vrednejšega lesa, ki vsako leto poteka v Slovenj Gradcu. Tudi letos je bilo nekaj zelo kakovostnih hlodov prodanih po visokih cenah Po mnenju vodje Zavoda za gozdove Slovenije se sodelovanje in dolgoročno načrtno delo ter trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi zrcalita tudi v letošnji licitaciji vrednejših sortimentov lesa.

Rezultati 15. dražbe lesa v Slovenj Gradcu – 2021

18.02.2021

Hlodi na dražbi lesa 2021

Letošnja dražba je potekala v izrednih razmerah zaradi epidemije Covid-19. Posledično je bilo na dražbi manj ponujenega lesa, a kljub temu rekordno število kupcev. Najdražji hlod se je prodal za 20.263 €. To je bil hlod gorskega javorja. Najvišjo ceno na kubični meter pa je tudi dosegel gorski javor, in sicer 11.575 €/m3. Na dražbi se je prodajal les 35 različnih drevesnih vrst.

Dan odprtih vrat dražbe lesa 2021 odpade

16.02.2021

Podjetje Tiama, ki sodeluje pri dražbi lesa v Slovenj Gradcu, je sporočilo, da je organizator licitacije lesa DLG Mislinjske doline odpovedal dan odprtih vrat dražbe, ki bi moral potekati 18. februarja 2021. Kdor bi si želel ogledati hlodovino, to lahko stori od 18. do 20. februarja 2021. Organizator bo poskrbel, da se bodo pri ogledu spoštovali vsi ukrepi zaradi COVID-19. 

Letos predvideni štirje razpisi MKGP za gozdarstvo

11.02.2021

V tulce zviti bankovci evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021, ki predvideva objavo 28 javnih razpisov (JR) v skupni vrednosti 183,3 milijona evrov. Od tega bodo gozdarstvu in lastnikom gozdov namenjeni štirje razpisi.

V letu 2021 predvidena prodaja 71 ha državnih gozdov

09.02.2021

Slika gozda s sončnimi žarki

Vlada je sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021, ki ga je pripravila družba SiDG. Letos bo država predvidoma prodala 71,18 ha gozdov v vrednosti 5,5 milijona evrov. Visoka cena je posledica dejstva, da gre za nekaj zemljišč, ki so po namenski rabi stavbna. Gozdovi, ki se prodajajo, so v obliki manjših nepremičnin, ki niso del kompleksa gozdov, niti v njihovi bližini.

Sprehod skozi gozd – januar 2021

31.01.2021

Gozd v zimskem času

Mraz, sneg, led in rjavo sivo so besede, ki bi najbolje opisale januarski sprehod po gozdu. Zmrznjena tla nas ščitijo pred blatom, suho listje pa prijetno šumi pod nogami, če tal ne prekriva sneg. Sprehod po gozdu sredi zime, ko ni snega, pa je vse prej kot dolgočasen. Le bolj »široko« moramo opazovati in dojemati gozd, ki nas obdaja.

Pomembni aktivnosti ZGS v letu 2021

19.01.2021

Zavod za gozdove Slovenije izvaja javno gozdarsko službo, katere namen je usmerjanje gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji in pomoč lastnikom gozdov pri gospodarjenju z gozdom. V letu 2021 bodo veliko pozornosti, poleg rednega dela, namenili pripravi gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. 

Najbolj skrbni lastniki gozdov v letu 2020

16.01.2021

Latnik gozda

Zavod za gozdove Slovenije vsako leto izbere najbolj skrbne lastnike gozdov po posameznih območnih enotah. To so lastniki gozdov, ki zgledno gospodarijo z gozdom, vsa dela izvajajo strokovno, pri delu skrbijo za varnost in uporabljajo ustrezno varovalno opremo, skrbijo za neprestano izobraževanje in usposabljanje s področja gozdarstva ter spoštujejo večnamenske vloge gozdov. Njihova skupna značilnost je, da so njihova življenja tesno povezana z gozdom.

Pages

 

Intergozd - vaš drzužabnik v gozdu