Dan Zemlje 2021: Obnovimo Zemljo

22.04.2021

Dan Zemlje 2021

Na današnji dan že 51. leto zapored obeležujemo Dan Zemlje. Na Zavodu za gozdove Slovenije ob letošnjem Dnevu Zemlje izpostavljajo pomen obnove in nege gozda za trajnostno gospodarjenje z gozdovi, aktivnosti za dolgoročno ohranitev risa na slovenskem, in novo najvišje izmerjeno drevo v Sloveniji – Pečovniško duglazijo,  ki meri v višino kar 67,02 m.

Trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi omogoča dolgoročno zagotavljanje vseh funkcij gozda družbi, obnova in nega gozda pa sta njegova temelja. V Sloveniji obnova gozdov poteka večinoma po naravni poti, kar pomeni, da velika večina dreves zraste iz semen odraslih dreves. Na območjih kjer na tak način obnova ni mogoča ali pa bi trajala predolgo, pa izvajamo sajenje mladih dreves.

Nega gozda je značilen primer medgeneracijskega sodelovanja. Gozdove, s katerimi gospodarimo danes, so osnovali in negovali naši starši in stari starši, naša naloga pa je, da te gozdove obnavljamo in negujemo tako, da bodo lahko vse funkcije gozdov uživali tudi naši zanamci.

Poleg rastlinstva pa so za ohranjanje naravnega ravnovesja v gozdnih ekosistemih ključnega pomena prostoživeče živali, med katerimi imajo pomembno vlogo velike zveri – rjavi medved, volk in ris. Njihovo ohranjanje ter upravljanje in sobivanje z njimi predstavlja pomemben izziv prihodnosti slovenskega varstva narave in razvoja podeželja. Z vrnitvijo risov na območje, kjer so v preteklosti izginili, bo narejen pomemben korak k varovanju in dolgoročni ohranitvi ene izmed ključnih vrst v gozdnem ekosistemu.

Letošnjemu praznovanju Dneva Zemlje se pridružuje tudi ekipa projekta LIFE Lynx s preselitvijo risov na območje Gorenjske, ki je izrednega pomena zaradi povezovalne lege z drugimi populacijami risa v Evropi. Dinarsko - JV alpska populacija risa je premajhna, da bi se dolgoročno ohranila, zato je eden od pomembnejših ciljev projekta povezava z bližnjimi populacijami risa v Alpah, npr. v Švici, in s tem vzpostavitev pretoka genov med populacijami.

Prihod risov Zoisa in Aide v prilagoditveno oboro na Jelovici:

Novo najvišje izmerjeno drevo v Sloveniji je Pečovniška duglazija iz Mestnega gozda v Pečovniku pri Celju. Po zadnjih natančnih meritvah gozdarskih strokovnjakov Območne enote Celje Zavoda za gozdove Slovenije meri v višino kar 67,02 m.

Merjenje duglazije v Celju
Merjenje Pečovnikove duglazije (fotografija: Zavod za gozdove Slovenije)

Tudi v letu 2021 se nadaljuje proces obnove 10-letnih območnih gozdnogospodarskih in lovskoupravljavskih načrtov. Med 3. in 14. majem 2021 bodo po gozdnogospodarskih območjih (območnih enotah ZGS) potekale I. participativne delavnice na temo obnove območnih gozdnogospodarskih načrtov. Zainteresirane posameznike in organizacije vljudno vabimo k sodelovanju na delavnicah – tako lahko prispevajo k viziji gospodarjenja z gozdovi v prihodnjih 10 letih.