Kulturne vsebine za otroke in mlade povezane z gozdom in lesom

04.05.2021

Gozd skozi kulturo in umetnost

Leta 2019 so v okviru Kulturnega bazarja pripravili priročnik »Gozd skozi umetnost in kulturo«, ki prinaša izbor kakovostnih kulturnih vsebin, povezanih z gozdno-lesno verigo. V njem so predstavljene različne kulturno-umetnostne vsebine, ki so namenjene otrokom in mladostnikom. Priročnik je odličen pripomoček za vzgojitelje in učitelje ter druge strokovnjake, ki želijo otrokom predstaviti različne teme, povezane z gozdom in lesom.

Avtorji priročnika želijo, predstaviti kako lahko otrokom in mladim skozi različne kulturno-umetnostne vsebine ustvarjalno predstavimo temi gozd in les z različnih vidikov: gozdarskega, gospodarskega, kulturnega, zdravstvenega, okoljskega, športnega ... Priročnik je zasnovan tako, da ga je mogoče uporabiti v okviru formalnega in neformalnega izobraževanja (kakovostno, zdravo in ustvarjalno preživljanje prostega časa otrok, mladih in odraslih).

Priročnik je namenjamo strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju (vzgojiteljem, učiteljem različnih predmetov oz. področij, knjižničarjem, razrednikom, vodjem šol, vodstvu vrtcev in šol, gozdnih vrtcev in šol ter eko šol), strokovnim delavcem v kulturnih ustanovah, ki pripravljajo kulturnovzgojne projekte za otroke in mlade oz. strokovna usposabljanja za različne ciljne skupine, strokovnim delavcem v gozdarstvu in gospodarstvu, ki želijo otrokom in mladim zanimivo približati gozdno-lesno verigo, strokovnjakom v vladnem in nevladnem sektorju s področij gozdarstva, gospodarstva in okolja ter prav tako tudi študentom različnih fakultet, ki usposabljajo prihodnje strokovne delavce na naštetih področjih. Pripravljeni izbor kulturnih vsebin in projektov je zgolj izhodišče in pomoč strokovnim delavcem, ki se lotevajo različnih vidikov obravnave gozda in lesa ter iščejo nove in drugačne poti, kako to pomembno tematsko področje približati otrokom in mladim.

 

Intergozd - vaš drzužabnik v gozdu