EU zbira predloge v povezavi z novo gozdno strategijo

07.04.2021

EU države shema

Do 19. aprila Evropska komisija zbira predloge in pripombe na novo gozdno strategijo EU. Vsi zainteresirani (lastniki gozdov, strokovnjaki, splošna javnost) lahko preko spleta oddajo svoje pripombe in komentarje ter tako vplivajo na oblikovanje gozdne strategije Evropske unije.

Strategija, ki jo bo Komisija sprejela še letos, bo temeljila na strategiji EU o biotski raznovrstnosti do leta 2030, zajela bo celoten gozdni cikel in spodbujala številne funkcije, ki jih gozdovi zagotavljajo. Strategija bo usmerjena tudi v zagotavljanje zdravih in odpornih gozdov, ki pomembno prispevajo k biotski raznovrstnosti in podnebnim ciljem, blažijo in se odzivajo na naravne nesreče, zagotavljajo preživetje ter podpirajo krožno biogospodarstvo in podeželske skupnosti.

Strategija bo Evropski uniji še naprej pomagala pri izpolnjevanju mednarodnih zavez in bo osnova za jasno uveljavljen, dosleden in celovit pristop do gozdov. To bo omogočilo močnejše vodstvo EU na mednarodni ravni v okviru trajnostnega programa Združenih narodov do leta 2030, Pariškega sporazuma, Konvencije o biološki raznovrstnosti in Konvencije o boju proti širjenju puščav.

Z javnim posvetom želi komisija zbrati stališča državljanov, ustanov in organizacij iz javnega in zasebnega sektorja o tem, kako premagati izzive, s katerimi se gozdovi soočajo, zlasti v zvezi s podnebnimi spremembami, izgubo biotske raznovrstnosti, njihovo vlogo na podeželju, socialnoekonomsko blaginjo in obvladovanje naravnih nesreč. Komisija prav tako preučuje, kako mobilizirati ustrezne podporne instrumente znotraj Evropske unije, ustrezno spremljanje gozdov, industrijo, ki temelji na gozdovih in kako doseči zasaditve 3 milijard dreves do leta 2030, hkrati pa zagotoviti vodilno vlogo EU v svetu.

Posvetovanje se osredotoča na ozemlje EU in s tem dopolnjuje rezultate raziskave Eurobarometer o trenutni vlogi in koristih gozdov EU. Državljani in organizacije so vabljeni, da do 19. aprila 2021 delijo svoja stališča o potencialnih ciljih in ukrepih nove gozdarske strategije EU.