Husqvarna 560XP Mark II

2021

V letu 2021 predvidena prodaja 71 ha državnih gozdov

09.02.2021

Slika gozda s sončnimi žarki

Vlada je sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021, ki ga je pripravila družba SiDG. Letos bo država predvidoma prodala 71,18 ha gozdov v vrednosti 5,5 milijona evrov. Visoka cena je posledica dejstva, da gre za nekaj zemljišč, ki so po namenski rabi stavbna. Gozdovi, ki se prodajajo, so v obliki manjših nepremičnin, ki niso del kompleksa gozdov, niti v njihovi bližini.

Sprehod skozi gozd – januar 2021

31.01.2021

Gozd v zimskem času

Mraz, sneg, led in rjavo sivo so besede, ki bi najbolje opisale januarski sprehod po gozdu. Zmrznjena tla nas ščitijo pred blatom, suho listje pa prijetno šumi pod nogami, če tal ne prekriva sneg. Sprehod po gozdu sredi zime, ko ni snega, pa je vse prej kot dolgočasen. Le bolj »široko« moramo opazovati in dojemati gozd, ki nas obdaja.

Pomembni aktivnosti ZGS v letu 2021

19.01.2021

Zavod za gozdove Slovenije izvaja javno gozdarsko službo, katere namen je usmerjanje gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji in pomoč lastnikom gozdov pri gospodarjenju z gozdom. V letu 2021 bodo veliko pozornosti, poleg rednega dela, namenili pripravi gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. 

Najbolj skrbni lastniki gozdov v letu 2020

16.01.2021

Latnik gozda

Zavod za gozdove Slovenije vsako leto izbere najbolj skrbne lastnike gozdov po posameznih območnih enotah. To so lastniki gozdov, ki zgledno gospodarijo z gozdom, vsa dela izvajajo strokovno, pri delu skrbijo za varnost in uporabljajo ustrezno varovalno opremo, skrbijo za neprestano izobraževanje in usposabljanje s področja gozdarstva ter spoštujejo večnamenske vloge gozdov. Njihova skupna značilnost je, da so njihova življenja tesno povezana z gozdom.

Pages

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem