Husqvarna 560XP Mark II

Najbolj skrbni lastniki gozdov v letu 2020

16.01.2021

Latnik gozda

Zavod za gozdove Slovenije vsako leto izbere najbolj skrbne lastnike gozdov po posameznih območnih enotah. To so lastniki gozdov, ki zgledno gospodarijo z gozdom, vsa dela izvajajo strokovno, pri delu skrbijo za varnost in uporabljajo ustrezno varovalno opremo, skrbijo za neprestano izobraževanje in usposabljanje s področja gozdarstva ter spoštujejo večnamenske vloge gozdov. Njihova skupna značilnost je, da so njihova življenja tesno povezana z gozdom.

Izbor najbolj skrbnih lastnikov gozda, ki je v letu 2020 potekal že dvaindvajsetič, je zaradi epidemije COVID-19 potekal v prilagojeni obliki. Tradicionalne podelitve priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozda ni bilo mogoče organizirati, se je pa Zavod za gozdove najbolj skrbnim lastnikom gozda pred novim letom zahvalil pisno, na svojih spletnih straneh pa tudi objavil elektronsko publikacijo, v kateri je predstavil razloge, zaradi katerih izbrani lastniki gozdov izstopajo s svojo skrbjo za gozd. Ko bodo epidemiološke razmere omogočale, bodo predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije izbrane lastnike obiskali na domovih ter jim predali priznanja in simbolične nagrade za skrbno gospodarjenje z gozdom.
 

Območna enota ZGS

Najbolj skrben lastnik oz. lastnica gozda

Tolmin

Branko Jurjavčič

Bled

Mojca Dijak Grmek

Kranj

Branko Kavčič

Ljubljana

Jožef Eniko

Postojna

Marjan Premrl

Kočevje

Jože Poje

Novo Mesto

Jože Štricelj

Brežice

Avgust Pungartnik

Celje

Darko Uratnik

Nazarje

Primož Gornik

Slovenj Gradec

Stanislav Pečoler »Jesenk«

Maribor

Joško Koren

Murska Sobota

Sorodniki po pokojni grofici Zichy (skrbnik Janez Kolenko)

Sežana

Agrarna skupnost Škoflje – Zavrhek

Mag. Janez Logar, vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije je ob razglasitvi najbolj skrbnih lastnikov gozda poudaril pomen dobrega sodelovanja med javno gozdarsko službo in lastniki gozda: »Tako kot je gozd naravni ekosistem, ki ga ljudje s svojimi ukrepi in načrti prilagajamo in usmerjamo, smo tudi gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije na prvem mestu strokovnjaki in ljudje, šele na drugem pa uslužbenci, ki pripravljajo in izvršujejo upravne odločbe. Pri našem delu se pogosto spletejo trdne vezi z lastniki gozdov, te vezi pa ustvarjajo pogoje za sodelovanje v dobro narave in ljudi, tako lastnikov gozdov kot širše družbe.«

Fotografija: ZGS.

 

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem