Pomembni aktivnosti ZGS v letu 2021

19.01.2021

Zavod za gozdove Slovenije izvaja javno gozdarsko službo, katere namen je usmerjanje gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji in pomoč lastnikom gozdov pri gospodarjenju z gozdom. V letu 2021 bodo veliko pozornosti, poleg rednega dela, namenili pripravi gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. 

Gozdnogospodarski in lovsko upravljavski načrti, ki se pripravljajo v letu 2021, bodo opredelili gospodarjenje s slovenskimi gozdovi v prihodnjih desetih letih. Pri pripravi načrtov lahko sodelujejo s predlogi vsi zainteresirani.

V procesu nastajanja je nov Strateški načrt skupne kmetijske politike 2021-2027, ki na področju gozdno-lesne verige predvideva nadaljevanje in nadgradnjo obstoječih ukrepov ter predvideva naložbe v podporo gozdno lesni verigi, razvoj gozdnega drevesničarstva, naložbe v protipožarno infrastrukturo, urejanje hudourniških območij, biomeliorativne ukrepe v gozdnem okolju idr.

MKGP in ZGS vabita vse zainteresirane k sodelovanju v procesih sprejemanja omenjenih načrtov, ki potekajo v okviru Gozdnega dialoga.

 

Intergozd - vaš drzužabnik v gozdu