Husqvarna akcija marec 2021

V letu 2021 predvidena prodaja 71 ha državnih gozdov

09.02.2021

Slika gozda s sončnimi žarki

Vlada je sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021, ki ga je pripravila družba SiDG. Letos bo država predvidoma prodala 71,18 ha gozdov v vrednosti 5,5 milijona evrov. Visoka cena je posledica dejstva, da gre za nekaj zemljišč, ki so po namenski rabi stavbna. Gozdovi, ki se prodajajo, so v obliki manjših nepremičnin, ki niso del kompleksa gozdov, niti v njihovi bližini.

Program prodaje nepremičnin, ki predvideva skupno 133 poslov, s katerimi je predvidena odtujitev 78,50 ha (od tega 71,18 ha gozda ter 7,32 ha kmetijskih in ostalih površin) v skupni vrednosti (na podlagi predlagane cene) 6.534.700 € (od tega znaša vrednost gozda 5.554.200 € ter vrednost kmetijskih in ostalih površin 980.500 €). Pri 20 predvidenih prodajah gre za zemljišča, ki so po namenski rabi, delno ali v celoti, stavbna, kar je tudi razlog za visoko skupno vrednost zemljišč, ki so predvidena za prodajo.

Program menjave nepremičnin predvideva izvedbo 16 menjav. Predvidena je odtujitev 49 zemljišč v skupni površini 46,81 ha (od tega 42,88 ha gozda ter 3,93 ha kmetijskih in ostalih površin) z ocenjeno vrednostjo 188.500 € (od tega znaša vrednost gozda 169.500 €). Republika Slovenija bo z menjavo pridobila 44 zemljišč v skupni površini 54,81 ha (od tega 52,36 ha gozda ter 2,45 ha kmetijskih in ostalih površin) z ocenjeno vrednostjo 164.500 € (od tega znaša vrednost gozda 153.300 €).

Program neodplačnih prenosov na občine vključuje 8 poslov s skupno 40 zemljišči. Površina zemljišč, ki se bodo neodplačno prenesla na občine, znaša 55,27 ha (od tega znaša površina gozda 34,19) in je ocenjena na 237.700 € (od tega znaša ocenjena vrednost gozda 97.900 €).

Skupno je v Letnem načrtu razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021 načrtovana izvedba 157 poslov v skupni vrednosti (na podlagi predlagane cene) 6.796.486 €, od tega znaša vrednost gozda (na podlagi predlagane cene) 5.668.244 €.

 

Intergozd - vaš drzužabnik v gozdu