Husqvarna 450ii

Leta 2020 se je izvoz okroglega lesa zmanjšal uvoz pa povečal

05.10.2021

Les zložen na vlaku

Izvoz okroglega industrijskega lesa se je leta 2020 zmanjšal za 18,5 % v primerjavi z letom 2019, uvoz pa se je povečal za 39 %, kažejo podatki Statističnega urada RS.

Leta 2020 se je iz Slovenije izvozilo za 1,56 milijona m3 okroglega lesa, kar je 18,5 % manj kot leta 2019. Najbolj se je zmanjšal izvoz okroglega industrijskega lesa iglavcev, in sicer za 29,7 % (skupaj izvoženo 821.113 m3). Zmanjšanje izvoza okroglega lesa listavcev je bilo za 1,8 %, izvozili pa smo 536.380 m3. Uvoz lesa za kurjavo je znašal 200.098 m3, kar je 2 % več kot v letu 2019.

Uvoz okroglega lesa se je v letu 2020 povečal za 39,3 % in znašal 855.286 m3. Največ povečanja je na račun okroglega industrijskega lesa iglavcev. Njegov uvoz je znašal 596.646 m3, kar je 73,7 % več kot v letu 2019. Uvoz okroglega industrijskega lesa listavcev je znašal 119.927 m3 kar je 6,7 % več kot v letu 2019. Uvoz lesa za kurjavo se je zmanjšal za 12,3 % in je obsegal 138.713 m3 lesa.

Vir: SURS, 24.9.2021

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem